Historisk ansettelse — tegnspråkrådgiver i Språkrådet

For første gang har Språkrådet ansatt en rådgiver i tegnspråk. I september begynte Sonja Myhre Holten i den nyopprettede stillingen.

AV SVEIN ARNE ORVIK

Sonja Myhe Holten– At denne stillingen blir opprettet, er et viktig praktisk steg for å styrke stillingen til norsk tegnspråk i samfunnet. Vi er svært glade for å få Sonja Myhre Holten med på laget, uttalte fungerende direktør Karl Henrik Steinsholt i mai.

Myhre Holten mener at noe av det viktigste Språkrådet kan gjøre, er å arbeide med holdningene til tegnspråk i samfunnet.

– Det finnes mange seiglivede myter om tegnspråk og døve. Mange tror at tegnspråket vi bruker i Norge, er et internasjonalt språk, men det stemmer ikke. Det er et norsk språk, med geografiske og sosiale varianter, sier Myhre Holten.

Hun peker også på at Språkrådet bør informere om hvordan norsk tegnspråk skal omtales.

– Det heter for eksempel ikke døvespråk, selv om mange bruker det ordet. Norsk tegnspråk har 15 000 brukere, og mange av dem er hørende mennesker som har norsk tegnspråk som sitt førstespråk.

Høyere status

Stillingen er opprettet som en følge av at storting og regjering har gitt norsk tegnspråk høyere offisiell status. Med stortingsmeldingen Mål og meining. Ein heilskapleg norsk språkpolitikk ble norsk tegnspråk anerkjent som et fullverdig språk. Meldingen varslet at Språkrådets språkpolitiske ansvar skulle utvides til å gjelde mer enn bokmål og nynorsk. På grunnlag av dette har Språkrådet fått midler til å ansette en rådgiver i tegnspråk.

Sonja Myhre Holten kommer fra en stilling som seniorrådgiver ved Skådalen kompetansesenter. Hun er utdannet språkviter med mastergrad i tegnspråk, allmennlærer med første avdeling spesialpedagogikk og tegnspråklærer.

Rådgivning og samarbeid

Målet med stillingen er å styrke bruken av tegnspråk i samfunnet. En viktig arbeidsoppgave blir å utvikle samarbeid med institusjoner og interesseorganisasjoner som arbeider med tegnspråk. Rådgiveren skal innhente relevant kunnskap om bruken av og statusen til norsk tegnspråk. Det vil også være en sentral oppgave å informere om og på tegnspråk. Rådgiveren skal gi råd om bruk av tegnspråk til det offentlige og til private, svare på spørsmål fra publikum og informere om tegnspråkbrukeres språklige rettigheter.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:29.09.2011 | Oppdatert:10.06.2015