Arkeologen som ga amerikanerne retten til klart språk

I oktober 2010 signerte president Obama USAs klarspråkslov. Loven pålegger føderale myndigheter å skrive klart og forståelig. Bak loven står en dame med doktorgrad i arkeologi og selv-diagnostisert galskap.

AV MARGRETHE KVARENES

Annetta CheekAnnetta Cheek hadde arbeidet 25 år som saksbehandler da hun bestemte seg for at USA trengte en mer stabil klarspråkspolitikk. På fem år og med en standhaftighet som kanskje bare en arkeolog kan oppvise, lobbet hun The Plain Writing Act fram, millimeter for millimeter. Hun mener at «galskap og litt til» er det som skal til for å drive en lov gjennom det amerikanske systemet.

I mars i år gjestet hun Oslo og klarspråkskonferansen Klar, men aldri ferdig for å fortelle om lovarbeidet.

Hva sier loven?

Loven pålegger alle føderale myndigheter å bruke et klart og tydelig språk i all informasjon som innbyggerne trenger for å betale skatter og avgifter og for å motta føderale tjenester.

Innen juli i år skal hver eneste føderal myndighet ha utpekt én eller flere senioransatte som får ansvar for å gjennomføre loven på sin arbeidsplass. Alle ansatte skal informeres om loven og kurses i å skrive klart og forståelig. Og informasjon om klarspråksarbeidet skal publiseres på myndighetens nettsted med en adresse som publikum kan henvende seg til hvis de vil klage på eller kommentere språket i myndighetens dokumenter.

Hvordan følges loven opp?

– Publikums stemme blir avgjørende for om loven får effekt. Nå må folk kjenne sin besøkelsestid og melde fra om uklart språk! oppfordrer Cheek.

Innen oktober i år skal hver føderal myndighet bruke klarspråk i alle nye og reviderte dokumenter. Intet mindre.


-- Margrethe Kvarenes er rådgiver i Språkrådet, språktjenesten for statsorganer.

****** 

Nettstaden www.klarspråk.no

Logo www.klarspråk.noNettstad for betre og enklare språk i det offentlege. Her finn du skriveråd, tekstdøme, quiz, blogg, informasjon om kurs og mykje meir. Nettstaden er eit samarbeid mellom Språkrådet og Direktoratet for forvaltning og IKT.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:24.05.2011 | Oppdatert:10.06.2015