Brann!

AV GUTTORM LIEBE

Da jeg som nyansatt brannsjef i 1978 inviterte meg selv på besøk til brannstasjoner rundt om i landet, fant jeg fort ut at det var en uensartet terminologi i norsk brannvesen. Jeg ble derfor nærmest tvunget til å interessere meg for terminologi.

Import av kunnskap får import av ord og uttrykk som konsekvens. På mitt fagfelt har noen vært vellykkede, men flere har vært feil eller dårlig oversatt. Mange er gitt et noe annet innhold enn på originalspråket, noen har hatt faglig feil innhold eller er merkelige forsøk på direkte oversettelser av forkortelser, og atter andre er ord for fenomen som er å betegne som døgnfluer.

Som leder av Kollegiet for brannfaglig terminologi (KBT) og medlem av Kystverkets arbeidsgruppe for terminologi for akutt forurensning opplever jeg at vi har et ønske om å finne gode norske ord for engelske eller svenske uttrykk. Men vi lykkes ikke alltid:

Bulldog er et ord med et viktig innhold. KBT har gitt ordet følgende definisjon: «Ekspedisjonsord som angir at påfølgende melding skal ha høyeste prioritet». Det benyttes under øvelser og betyr at det i øvelsen har skjedd et uhell som ikke er en del av øvelsen, og som må håndteres som en virkelig hendelse. Ropes dette ordet over radiosambandet, betyr det at flere tiltak skal iverksettes umiddelbart. Først skal det iverksettes radiotaushet for all annen radiotrafikk enn den som angår uhellet. Dernest skal øvelsen stoppes. For det tredje skal organisasjonen gå fra øvelsesmodus til håndtering av en virkelig hendelse.

Årsaken til at vi har begynt å bruke dette engelske uttrykket, kjenner jeg ikke. Men det har vært brukt av Røde Kors Hjelpekorps i alle fall siden andre verdenskrig. I andre land brukes andre uttrykk. I Nederland sier de for eksempel «no play» og i Finland noe som de oversetter til engelsk med «real danger».

Back-draft er et amerikansk uttrykk det ble pinlig å måtte erkjenne at vi trengte. Forsøk på norske oversettelser var mange. Attebør er det siste forslaget som ikke vant fram. Det mest spektakulære forslaget var kanskje baksug, som minner meg om årsaken til at såpa «Pool med lime» ikke slo gjennom i Norge. Vi hadde ikke noe norsk uttrykk for det fysiske fenomenet. Vår pedagogiske modell branntrekanten sier at brann oppstår når tre forutsetninger er til stede: et brennbart materiale, tilstrekkelig høy temperatur og passende mengde luft. Vi manglet et uttrykk for antennelse når forutsetningene brennbart materiale og høy nok temperatur er til stede, men når det mangler luft. Etter nærmere ti års vurderinger endte vi med et godt norsk ord: tilluftsantennelse. Back-draft betyr en så voldsom tilluftsantennelse at det oppstår en trykkbølge, altså en eksplosjon.

 

-- Guttorm Liebe er brannsjef. 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:07.03.2011 | Oppdatert:10.06.2015