Erkeengel og arkitekt

Hva er likheten mellom erkeengler og arkitekter?

AV SVEIN NESTOR

Ordet erkeengel kan vi dele opp i erke og engel. Erke- fins på norsk bare i sammensatte ord, f.eks. erkebiskop. Erke- ligner utvilsomt på arki-, og det tyder på at arkitekt kan deles opp i arki + tekt. Også arki-, som er gresk og opphavet til erke-, fins bare i sammensatte ord. Siden erke- fins i erkebiskop, kan vi oversette erke med ’over’, for erkebiskopen står over andre biskoper.

Erkeengelen forekommer ikke i evangeliene, men leddene -engel i erke-engel og -angel- i ev-angel-ium ligner så mye på hverandre at de to ordene må ha et felles betydningsinnhold.

ErkeengelForvanskning

Legg merke til at det er e i erke- og a i arki-, og at det på samme måte er e i engel, men a i ev-angel-ium. Men i gresk arkh-angel-os og ev-angel-ion er vokalen den samme, og det er det opprinnelige. Erke- er altså en forvanskning av det greske ordet. Angelos betyr ’budbringer’, og angelion betyr ’budskap’. Siden vi har oversatt erkebiskop med ’over-biskop’, kan vi oversette arkhangelos med ’over-budbringer’.

Arkitekt har vi analysert i arki + tekt, på gresk arkhi + tekt. Men det er ikke hele historien. Greske hankjønnsord ender svært ofte på -os, f.eks. angel-os, som har gitt vårt ord engel, og episkop-os, som er opphavet til vårt ord biskop, så en skulle vente at det greske ordet var arkhitekt-os. Men akkurat dette ordet heter arkhi-tek-ton.

Øks

En arkhitekton er altså en -’over-tekton’ på linje med arkhangelos, som betyr ’over-budbringer’. Ordet arkhitekton står i 1. Korinterbrev, og tekton står i Matteusevangeliet.Tek-ton har samme rot som det norske ordet teksle, som betyr ’øks’. En annen slektning av både det greske og det norske ordet er russisk tesla, som også betyr ’øks’.

Josef

Det sentrale med en budbringer er et budskap, og det sentrale med en angel-os (budbringer) er angel-ion (et budskap). Det som er det sentrale med en tek-ton, er en øks. Hvem bruker så øks? Jo, en tømmermann, og Josef, Jesu fader, var tømmermann. Tekton er det greske ordet for ’tømmermann’, så arkitekt betyr opprinnelig ’over-tømmermann’.

 

-- Svein Nestor er cand.philol. 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:23.11.2010 | Oppdatert:10.06.2015