Returnere, validere, terminere

Er det Gorgon vaktmester («repareres, revideres, registreres, reflektere, ...») fra fjernsynsserien Pompel og Pilt som er tilbake? Ikke helt, men ord som i 70-åra kunne brukes til å lage absurde mantra, møter vi nå oftere i avisene eller på bussen.

I denne spalta har vi oftest drøfta avløsere for ord som er umiskjennelig engelske, mens verba i overskrifta har til felles at de har opphav i latin. Bruken av dem har økt betraktelig de siste tiåra fordi de alt er mye i bruk i engelsk. Slik også med return, validate, terminate. Dette skal ikke være et felttog mot alle verb på -ere, som det er mange av på norsk (over 100 i Bokmålsordboka bare på a-), men vi vil minne om at det i mange sammenhenger kan være gode grunner til å variere (ymse!) språkbruken.

Returnere – vagere enn å sende tilbake og reise tilbake?

Returnere er det mest brukte av verba i overskrifta, og det har vært i bruk ei god stund på spesialområder som spill (bridge og tennis) og trafikk (tog, skipsfart med mer), sammen med vel så presise ordlag som sende/kjøre/dra tilbake. Når vi i april 2010 ser på de siste avisstykkene der returnere er brukt, handler det mest om utsending av asylsøkere eller tilbakekomst for overgrepsmistenkte prester. Det kan neppe kalles ei presisjonsvinning om returnere helt erstatter både det å sende tilbake og det å vende tilbake. Når vi også ser hybriden returnere tilbake på trykk, vitner det om at verbet ikke helt er en del av allmennspråket ennå. Om bruken av fremmedordet først og fremst tjener til å pakke inn ubehagelige emner, kan det være grunn til å pakke det ut igjen med mer kjente ord.

Enklere gjort enn sagt

Validere er en nykommer i laget, men har likevel rukket å bli en gjenganger blant ord Språkrådet får henvendelser om. Årsaken til det er nok først og fremst at kollektivreisende rundt om i landet i nye billettsystem kan få beskjed om å validere billetten sin. Toget og trikken har kanskje gått for å bruke mer forståelige uttrykk som bekrefte, aktivere eller lese av.

Vi avslutter med en annen fersking, terminere, som først og fremst dukker opp i næringslivet når ulike forhold får sitt endelikt. Måten noe ender på, kommer tydeligere fram gjennom ulike verb som avslutte, si opp, (opp)heve, nedlegge. Vi anbefaler derfor å benytte disse mer entydige alternativa.

 

-- Av Daniel G. Ims, rådgiver i Språkrådet

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:19.05.2010 | Oppdatert:05.01.2021