Språknytt 2/2010

Forside Språknytt 2/2010

Språknytt nr. 2/2010 byr på variert stoff. Du kan du lese et intervju med Grete Riise, lederen for nynorsknemnda.  Artikkelen «Lånord i norsk talespråk» gir et svar på flere spørsmål om lånord. I dette nummeret kan du også lese om historia til nynorske fagordbøker. Visste du for eksempel at mange av disse bøkene ikke hadde sett dagens lys uten dugnadsinnsats fra idealistiske enkeltpersoner og studenter? Og har du det klart for deg hva et offentlig dokument er, og hvem offentligheten og det offentlige egentlig omfatter? Lurer du på hvorfor noen kaller den tiende bokstaven i alfabetet for je, mens andre kaller den jodd? Hvordan har bokstavene fått navna de har i dag? I tillegg kan du i dette nummeret teste dine egne kunnskaper i islandsk og finne ut hva som gjør en kurve konveks eller konkav.

Du finner selvsagt også de faste spaltene «Lesarspørsmål», «Nyord», «Med andre ord», «Klipp», «Språkbrukaren» og «Historia bak».

Smakebitar
Grete Riise, Foto: Svein Arne OrvikIntervjuet: Revisor Riise
Grete Riise er lederen for nemnda som skal revidere nynorskrettskrivinga og komme med forslag til en ny nynorsknorm. Målet med dette arbeidet er at det skal bli lettere å bruke nynorsk – både for hovedmåls- og sidemålsbrukere. Er det egentlig slik at vi trenger seks ulike måter å skrive mulig på?
Bokstaver. Foto © Boden/Ledingham / Masterfile / ScanpixLånord i norsk talespråk
Kontakt mellom språk fører som regel til at elementer fra det ene språket overføres til det andre. Hva slags lånord finnes? Hvem bruker lånord? Hvordan integreres de? Hva skjer med betydningen til lånordene?
Kolofon

Ansvarlig redaktør: Sylfest Lomheim
Redaktører: Svein Nestor og Åsta Norheim
Signerte artikler fra eksterne skribenter står for forfatterens syn.
ISSN 0806-2870 (elektronisk utgave)
ISSN 0333-3825 (prenta utgave)
Omslagsbilde © Berit Roald / Scanpix

Dette nummeret av Språknytt kom ut i juni 2010.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:19.05.2010 | Oppdatert:18.08.2016