Nyord

Når eit ord er ført opp i denne spalta, tyder det berre at vi har registrert at det er i bruk. Det tyder ikkje at Språkrådet går god for ordet. Dersom vi rår til eller rår frå å bruke eit ord, vil vi nemne det uttrykkjeleg.

bussist Bedre for syklister – verre for bussister.

Stavanger Aftenblad 26.11.2008

***

id-muslim Han tror at folk handler som sprellemenn etter Koranen. Dette er, som Qureshi helt riktig påpeker, en typisk orientalistisk posisjon: man tror at muslimer flest er mer religiøse. Han skjønner ikke at det finnes id-muslimer akkurat slik det finnes julaftenkristne.

Runar Døving i Dagbladet 4.11.2008

***

kulturuniform Han er, som overveldende mange forfattere, ikledd kulturuniformen. Svart jakke. Svarte bukser og sko. En fremtredende blekhet som signaliserer en sterkere interesse for litteratur enn friluftsliv.

Lars Saabye Christensen i Dagbladet 27.12.2008

***

morisme Jeg innfører begrepet morisme; fokuseringen på mor som overlegen forelder. Morismen er sterkt representert i dagens Norge, også blant yngre voksne og ferske foreldre.

Marianne Rui Slettebakken i Aftenposten 30.12.2008

***

operakvarium Kommunikasjonsansvarlig i Statsbygg, Mette Nordhus, har liten tro på at Operaen må omdisponeres til «operakvarium» om 100 år, og mener deres egne beregninger ut ifra dagens kunnskap om klimaendringer holder mål.

Verdens Gang 19.11.2008

***

plakatelite Mediene […] har dyrka fram en ny elite, kjendisene. […] Hver dag får sjølfølelsen seg en knekk hvis vi faller for å sammenligne oss med den nye plakateliten. Og det gjør vi jo, særlig de unge, trur jeg.

Eventyrer Randi Skaug i P2-Akademiet 3.2.2009

***

sesongflyktning Norske sesongflyktninger nyter velferdsstatens sosiale rettigheter – sykehusplasser, legehjelp og skole. Disse godene drar de nytte av i lyse norske sommermåneder. Når vinteren kommer pakker de kofferten og reiser til varmere strøk.

Dagbladet 10.12.2008

***

statstjenerskap Aristokratisk bakgrunn kan man lete lenge etter i Norge, men statsnobiliteten finnes. Under dem står statstjenerskapet. Eller kanskje eiere av velferdsstaten, over dem som jobber i velferdsstaten. Dette er den nye venstrealliansen.

Førstelektor Karl Fredrik Tangen i Dagbladet 16.10.2008

***

utenlandsrusser Naboland frykter utenlandsrussere. Den russiske dumaen har vedtatt en lov som gjør at etniske russere i andre land raskt kan bli russiske statsborgere. Det skaper bekymring i nabolandene. […] Utenlandsrusserne er mange og godt spredt. Mer enn åtte millioner av de rundt 20 millioner etniske russerne som bor i «utlandet», bor i Ukraina.

Dagbladet 7.10.2008

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:04.03.2009 | Oppdatert:09.06.2015