Lesarspørsmål

Spørsmål: Hva ligger bak ordet ringrev?

Svar: Det er så velkjent at reven er lur, at vi har uttrykket ‘lur som en rev’. Det må vi ha i tankene når vi skal finne ut hva ‘ringrev’ betyr.

Ringen det er snakk om her, er ikke noen egentlig ring, men en boksering. Grunnen til at det heter ‘boksering’, må være at bokseringen en gang i tiden har vært ringformet. En ‘ringrev’ betydde altså opprinnelig ‘erfaren bokser’.

***

Spørsmål: Jeg lurer på hvorfor man sier på kjøkkenet, men i gangen. Dessuten virker det som det har blitt mer og mer vanlig å si på stua. Hva er hovedregelen og eventuelt bakgrunnen for at vi ikke bare sier i eller ?

Svar: Det er en tendens til å bruke preposisjonen foran betegnelser for rom og lokaler med en mer spesifikk bruksfunksjon: på kjøkkenet, soverommet, toalettet, badet. Noen sier også på stua.

Men i alle disse tilfellene kan også i brukes om en vil framheve nyansen ’inne i’. Gangen er i utgangspunktet bare en passasje til andre rom, men vi har faktisk frasen på gangen.

***

Spørsmål: Finst det reglar for når ein skal bruka prosentteiknet, og når ein skal skriva prosent med bokstavar?

Svar: Ein tommelfingerregel når det gjeld ordet prosent og teiknet %, er at ein normalt skriv dette ordet med bokstavar når ikkje spesielle omsyn talar for noko anna. Spesielle omsyn kan vera presisjon, nøyaktigheit i talopplysningar (kan henda med desimalar), kor mykje plass ein har å skriva på (i tabellar, figurar o.l.), og anna.

Det skal vera mellomrom mellom sifferet og teiknet: 30 %. I løpande tekst vil det svært ofte vera best å skriva prosent.

***

Spørsmål: Jeg hører stadig at noen sier: De blir å komme på festen eller De blir å kjøpe den jakka. Er dette korrekt grammatisk?

Svar: Uttrykksmåten er utbredt i talemålet i Finnmark og kanskje andre deler av Nord-Norge, men har aldri vært godtatt i riksspråket. Det er altså i og for seg riktig dialektgrammatikk, men neppe korrekt riksspråkgrammatikk.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter