Lesarspørsmål

Spørsmål: Hvordan bøyes ordet livmor i ubestemt form flertall?

Svar: Livmor heter på bokmål livmorer og livmorene i flertall til tross for at det usammensatte ordet mor ikke kan ha andre flertallsformer enn mødre og mødrene.

Det er ikke uvanlig at barn snakker om morer og farer i stedet for mødre og fedre, men det er neppe påvirkning fra barnespråk som gjør at de korrekte flertallsformene av livmor er livmorer og livmorene. Grunnen til de avvikende flertallsformene livmorer og livmorene er at en livmor ikke er noen «ordentlig» mor.

Livmor heter livmor på nynorsk også og bøyes som et vanlig hunkjønnsord:

livmor – livmora – livmorer – livmorene

Svenske språkbrukere tenker ikke på samme måte som oss, for en livmoder heter livmödrar i flertall etter mønster av moder og mödrar.

Danskene gjør som oss i og med at det på dansk heter livmodere i flertall.

Norsk har noen få ord av samme type. Et godt eksempel på bokmål er løvetann, som kan bøyes på to måter:

1 en løvetann – løvetannen - flere løvetenner – alle løvetennene

2 en løvetann – løvetannen – flere løvetanner – alle løvetannene

Når løvetann bøyes som i tilfelle 1, betyr det ’en tann hos en løve’ eller ’en tann fra en løve’. Løvetann er i dette tilfellet en helt parallell dannelse til f.eks. bjørnetann og ulvetann.

Når løvetann bøyes som i tilfelle 2, er det navn på en blomst. Her er det altså ikke snakk om noen virkelig tann.

Denne planten heter løvetann på nynorsk også, men i flertall heter det løvetenner og løvetennene. Nynorsk skiller altså ikke mellom planteriket og dyreriket i dette ordet.

***

Spørsmål: Heiter det det er meg eller det er eg på nynorsk?

Svar: Både det er meg og det er eg blir rekna som rett nynorsk, men å bruka subjektsforma eg er det tradisjonelle i nynorsk. Både det er meg og det er deg kan brukast i bokmål, men der står objektsforma meg mykje sterkare enn i nynorsk.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:10.10.2008 | Oppdatert:09.06.2015