«Dørslag», hva er det slags slag?

Et dørslag er et kjøkkenredskap, og hvis vi begynner å tenke over hva ordet egentlig betyr, så er det rimelig å prøve å dele det opp i ord eller orddeler som vi kjenner. Både dør og slag kjenner vi, men det er vanskelig å kombinere dem til noe som gir mening i denne sammenhengen, så svaret ligger ikke oppe i dagen.

Dørslag stammer fra nedertysk, som ikke er den tysken (høytysk) som noen lærer på skolen her i landet, men en svært utbredt tysk dialekt som i hovedsak snakkes i mer uformelle sammenhenger i store deler av Nord-Tyskland. I skrift brukes nedertysk lite, men den som f.eks. har lyst til å lese om Harry Potter på nedertysk, kan bare bestille bøkene Harry Potter un de grulig Kamer og Harry Potter en de Wunnersteen.

Nedertysk var hanseatenes språk, og siden de fra 1300-tallet hadde mye å gjøre også med Norge, kom veldig mange nedertyske ord inn i norsk. Etter hansatiden kom mange embetsmenn, kjøpmenn, militære og andre folk med kapital og kompetanse til Danmark og Norge fra noen av de samme områdene i Tyskland, og også de førte med seg nedertyske ord til dansk og norsk. Området Slesvig-Holstein, som nå ligger i Tyskland, tilhørte i flere århundrer danskekongen. Byen Altona, som nå er en sentral bydel i Hamburg (Altona grenser til den beryktede bydelen St. Pauli), var dansk territorium fra midten av 1600-tallet til midten av 1800-tallet.

I dørslag er førsteleddet den nedertyske preposisjonen dör, som betyr «gjennom», og den siste delen er slag. Legg merke til at substantivet slag opprinnelig har den samme roten som verbet å slå. Vi sier jo slå ut vannet, og vi slår ofte ut vannet gjennom et dørslag.

Det høytyske ordet som tilsvarer nedertysk dör, er durch, som ikke forekommer i noe norsk lånord fra tysk, og det høytyske ordet for «dørslag» er Durchschlag. Men et annet lånord fra tysk (nedertysk) inneholder en mellomform mellom dör og durch. Ordet er durkdreven. Durk betyr «tvers igjennom», og «dreven», som egentlig er perfektum partisipp av verbet drive, betyr «øvet», «erfaren» (ofte med bibetydningen «slu», «snedig», «listig»): Han er en dreven pokerspiller. Svensk har durk i durkslag. På russisk har dörslag blitt til dursjlag.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:29.11.2007 | Oppdatert:11.12.2014