Nyord

Når eit ord er ført opp i denne spalta, tyder det berre at vi har registrert det. Det tyder ikkje at Norsk språkråd går god for ordet. Dersom vi tilrår eller rår frå å  bruke ordet, vil vi nemne det uttrykkjeleg. Nyordspalta blir redigert av Vigleik

e-postnomade Hvis du er lei av å måtte skifte e-postadresse hver gang du bytter jobb, […] kan en gratis e-postkasse på Internett være et velsignet supplement til din vanlige konto. Det eneste du trenger er tilgang til en PC med Internett-tilkobling, så har du alle forutsetninger for å bli en oppdatert e-postnomade, enten du sitter krumbøyd i kontorstolen eller sliter sanddyner i Syden. Aftenposten 2.9.2000.

ergogen I går rygget Bjørge Stensbøl og Olympiatoppen inn i garasjen, la seg flate og forbød all bruk av kosttilskudd som er såkalt ergogene, eller prestasjonsforbedrende. Dagsavisen 2.10.2000.
– Av gresk ergon ’arbeid’ og -gen ’som skaper, frambringer’.

førstegangssoner Som det eneste fengselet i landet har Larvik kretsfengsel bare fanger som soner sin første dom. Slik unngår de uerfarne lovbryterne å bli påvirket av mer hardbarkede kriminelle. Målet er å få førstegangssonerne lovlydige når de slipper ut. Romsdals Budstikke 25.9.2000.

gelékondom, vaginagelé Kanadiske forskere har utviklet et nytt «kvinnekondom» i gelé-form som for første gang gir kvinner kontroll over sin helse, uten å måtte be den mannlige partneren bruke kondom. Vaginageléen beskytter mot både seksuelt overførbare sykdommer og graviditet. Det er forskere ved Laval-universitetet i Quebec som har utviklet «gelé-kondomet» ifølge bladet Legemidler og Samfunn. Dagsavisen 13.9.2000.

nettbunad nynorsk.no har fått ny nettbunad! Vi har framleis nokre småproblem med lenkeråte, men arbeider med å få retta opp i dei verste tilfella. Fra nettstedet http://www.nynorsk.no i juli 2000.
– Jamfør bladbunad og bokbunad.

nettvert En nettvert er i en relativt stor grad til stede i et nettbasert forum og har flere funksjoner. Først og fremst ved å holde et ekstra godt øye med nye brukere, men også for å kunne korrigere og hvis det er ønskelig fjerne uønskede bidrag. Håkon Styri i et innlegg i Ordsmia 2.8.2000.

nødsekk En nødsekk er en sekk med utstyr som skal hjelpe oss å overleve et forlis der vi må forlate båten. Men hva skal vi pakke i denne sekken, og hvordan. Praktisk Båtliv har satt sammen en nødsekk for bruk på kyst- og skjærgårdsseilas. Fra bladet Praktisk Båtliv nr. 5/2000.

ordsmie Ordsmia er betegnelsen på et nettforum satt i gang av Språkrådet (se http:/www.sprakrad.no) i mars 2000. Det er et sted der en diskuterer ordbruk og prøver å finne fram til gode norske betegnelser bl.a. for nye gjenstander og fenomen som den tekniske utviklinga fører med seg.
– Jamfør de eldre orda ordsmed og rimsmed.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:06.07.2004 | Oppdatert:11.12.2014