Nyord

Når eit ord er ført opp i denne spalta, tyder det berre at vi har registrert
det. Det tyder ikkje at Norsk språkråd går god for ordet. Dersom vi tilrår eller rår frå å bruke ordet, vil vi nemne det uttrykkjeleg. Nyordspalta blir redigert av Vigleik Leira.

yskalkuliker ord brukt i brev av 3.3.2000 fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet om person med dyskalkuli, dvs. nedsatt regneevne. Jamfør dysleksi og dyslektiker.

e-bok bok i elektronisk format: Forlaget Aschehoug kom alle andre i forkjøpet og lanserte i går e-boken. Jan Kjærstad, Unni Lindell, Arne Berggren og Jostein Gaarder er de første norske forfatterne som går digitalt. Dagens Næringsliv 30.6.2000.

ekstremfjernsyn, ekstrem-TV TVNorge vurderer ekstrem-fjernsyn – Overskrift i Dagens Næringsliv 20.11.1999.

Ekstrem- TV skaper bølger i Tyskland […] En gruppe nøye utvalgte kvinner og menn har latt seg frivillig sperre inne i en boligcontainer utenfor Köln, der TV-kameraer i alle rom filmer alt de foretar seg til enhver tid – alt fra frokostbordet til klosettet. Hensikten er å eliminiere deltagerne én etter én, etter hvert som de viker for det mentale presset. Aftenposten aften 17.3.2000.

fruktomat Nordmenn kaster i seg pølser, pizza og andre lett tilgjengelige matvarer i en mer og mer hektisk hverdag. Norges matmor, Ingrid Espelid Hovig, kjemper for «fruktomater» og sunne alternativ der folk ferdes. Dagsavisen 29.3.2000.

gå digitalt om forlag og forfattere: utgi eller bli utgitt i elektronisk format: Aschehougs største konkurrent, Gyldendal, har ennå ikke konkrete planer om å gå digitalt. – Se også e-bok.
– Etter engelsk go digital.

informasjonsarkitekt For 6–7 år siden hadde de færreste hørt om nettsteder, hypertekst og World Wide Web. Følgelig er praktisk talt alle som jobber med utforming av nettsteder i dag selvlærte. I mangel av noe bedre er det i dag programmerere og grafiske designere som lager nettsteder. Men disse bør snarest erstattes av en ny yrkesgruppe, nemlig informasjonsarkitekter. Gisle Hannemyr i PC World Norge 1999,6.

kontraktfange Kvoten er på til sammen 18 permisjonsdager i året. […] Den som velger å skrive en kontrakt med anstalten, kan få 12 ekstra dager i tillegg til de 18. Kontrakten forplikter den innsatte til å avgi urinprøver både når han reiser ut og når han kommer tilbake til fengselet slik at ledelsen kan forvisse seg om at han holder seg rusfri mens han er ute. Slike «kontraktfanger» holder til i egne avdelinger på Ila landsfengsel. Aftenposten 25.3.2000.

lesemaskin Lørdag ble 100 elektroniske lesemaskiner fra Hewlett Packard og Aschehoug lagt ut for salg i Norli bokhandel, til 3000 kroner per stykk. […] Innlagt i lesemaskinene lå fem boktitler. Dagens Næringsliv 4.7.2000.

slumresøvn …såkalt «terminal sedering». Denne behandlingen er godt beskrevet i norsk og internasjonal faglitteratur og brukes ved flere norske sykehus. Behandlingen består av en blanding av smertestillende og beroligende medikamenter slik at pasienten er smertefri og sovende, men vekkbar. Et forslag til norsk navn på behandlingen har vært «slumresøvn». Erik Omland i Asker og Bærums Budstikke 15.3.2000.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:06.07.2004 | Oppdatert:11.12.2014