Leder: Et aktivt Språkråd

I årets siste nummer kan det passe å nevne noe av det faglige arbeidet Norsk språkråd har brukt 1998 til. Mye er selvsagt løpende gjøremål, f.eks. den språklige granskingen av hundrevis av lærebøker, og svar på en jevn strøm av enkeltspørsmål (Hva gjør en predator, dvs. et rovdyr: predaterer eller prederer?).

Språkrådet skal engasjere seg mer enn før i uttalespørsmål og utreder hvilke former dette engasjementet skal ta. Et grammatikkutvalg er i sving for å vurdere om og hvordan synspunkter og terminologi fra Norsk referansegrammatikk (1997) skal få konsekvenser for skoleverket. Det arbeides med Norsk språkråds framtidige organisasjon og hvilke framtidige arbeidsoppgaver vi kan vente oss. Bokmålsseksjonen har brukt mye tid på å gjennomgå valgfrie former og vurdere om noen av de minst brukte kan tas ut av rettskrivningen. Nynorskseksjonen er midt inne i arbeidet med ordforrådet i moderne nynorsk bruksmål. I samarbeid med Nasjonalt læremiddelsenter gjennomgår Språkrådet terminologien i ikke-kristne religioner som er en del av livsynsfaget i skoleverket. Her skal en mengde ord fra fjerne strøk nå bli norsk lærebokspråk uten å støte an mot vår språkstruktur og våre hovedmønstre i rettskrivning og bøyning. En håndbok i lærebokgransking blir ferdig i år. En termliste for fysikk og kjemi blir også ferdig, og en tilsvarende for historie er kommet langt.

Endelig må vi nevne det som dette nummeret handler mest om: IT, informasjonsteknologi, også kalt IKT, informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Språkrådet har nedsatt en IT-komité og var med på å arrangere en IT-konferanse i høst. I(K)T angår oss alle, og den språklige siden ved det er et helt sentralt arbeidsfelt for oss, nå og videre framover.

 

Dag Gundersen

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:14.07.2004 | Oppdatert:25.06.2015