Språkprisen til Guri Hjeltnes

Norsk språkpris 1998 ble tildelt journalist og historiker Guri Hjeltnes for bøkene Sjømann: lang vakt (1995) og Krigsseiler: krig, hjemkomst og oppgjør (1997). Bøken er tredje og fjerde bind i verket Handelsflåten i krig 1939–1945, utgitt på Grøndahl og Dreyers Forlag.

Prisen ble overrakt av statssekretær Ivar Magne Egeberg fra Kulturdepartementet. Norsk språkpris blir delt ut for fremragende bruk av norsk språk i sakprosa som er utgitt de siste fem år.

Prisen, som er på 50 000 kroner, ble opprettet av Norsk språkråd i 1991, og blir gitt annenhvert år for bokmål og annethvert år for nynorsk. Tidligere prisvinnere : Lars Roar Langslet (1992), Berge Furre (1993), Sissel Benneche Osvold (1994), Kåre Lunden (1995), Kari Gåsvatn (1996) og Otto Hageberg (1997).

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter