Meir om bauletton

Som me trudde, fanst det folk rundt i landet som visste noko om ordet bauletton, som me skreiv om i det førre nummeret.

Ole Gjelseth, opphavleg frå Fosen, skriv mellom anna:

Jeg ble interessert da jeg leste artikkelen i Språknytt om ordet Bauletton. Jeg gjennomskuet straks sammenhengen, for på Ørlandet var det stor byggevirksomhet av de tyske militære under krigen. Jeg arbeidet også der en kort tid sammen med flere andre fra mitt hjemsted i Fosen. Ved Brekstad på Ørlandet hadde tyskerne et kontor med tilhørende materiallager. Dette kontoret ble kalt die Bauleitung, altså «byggeledelsen», ikke Bauletton, for det var vel ikke tysk?

Ellers skjønner jeg ikke at ordet Bauleitung kan være i bruk i Norge lenger, siden her ikke er noen tysk okkupasjonsmakt som driver med byggevirksomhet lenger.

Eilif Eskøy frå Bærum skriv:

Utenlandske ord og uttrykk blir ofte forvansket til det ugjenkjennelige, men Bauletton minner meg til de grader om det tyske Bauleitung at jeg ikke kunne la vær å forbinde disse to ordene. Bauleitung fant vi i svært mange tilfelle på brakker, «lagerbygninger», i forbindelse med tyske byggearbeider. Bauleitung var oftest «formannsbrakka» eller «Byggledelsen». Skiltet kunne gjerne være plassert på en «lagerbygning» hvor det også fantes et kontor med byggledelse.

Frå Per Arnfinn Hembre har me fått dette:

Ordet ga ingen øyeblikkelige assosiasjoner hos undertegnede, som er oppvokst i Hegra, men etter et par telefoner kom tingene på plass. På den nedre tomta av Hegra Bruk var det under krigen tysk byggeaktivitet med noen brakker o.a. Dette området ble av bygdefolket kalt bauleton, av noen uttalt bauletong, av andre baulaton.

Opprinnelsen til ordet må utvilsomt være at det på en av disse brakkene sikkert sto en plakat om at her holdt byggeledelsen til: Bauleitung. Lest på trøndersk kan det ikke bli noe særlig annet enn bauletong, eventuelt bauleton.

Tor Ulset fortel at på Brekstad gard på Ørlandet kallar dei framleis ein av bygningane for Bauletung, og Aaasmund Solem frå Brekstad, som og kjenner denne bygningen, skriv at han har fundert over ordet baulitong heilt frå han var liten, og at det «hadde vært ordentlig tilfredsstillende å kunne få en endelig fortolkning av ordet».

Til liks med fleire av dei andre som har skrivi til Språknytt, gir Solem sjølv svaret: Ordet kjem frå tysk Bauleitung, som tyder «byggjeleiing». Me takkar alle som har skrivi til oss om denne saka.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:14.07.2004 | Oppdatert:24.06.2015