Småstoff

Bauletton

Ein mann frå Hegra i Nord-Trøndelag spurde Språkrådet om kva ordet bauletton kjem av. Språkrådet, som ikkje kjende ordet, ville veta kva det tyder, og fekk høyra at bauletton tyder 'lagerbygning', og at det dukka opp under krigen. Det skal ikkje vera kjent berre frå Hegra, men frå andre stader i Trøndelag òg.

Språkrådet har nokre tankar om opphavet, men vil gjerne høyra kva lesarane veit eller trur om dette ordet. Altså: Kor i landet bruka dei nemninga, kor brukar dei det framleis, og kva er opphavet?

Skriv til Språknytt, Norsk språkråd, Postboks 8107 Dep., 0032 OSLO, eller til nestor@sprakrad.no, dersom du skriv e-post.

Rollerblades og rulleskøyter

I forrige nummer av Språknytt bad vi leserne komme med forslag om hva rollerblades bør hete på norsk.

En fra Stavanger som selv benytter dette fremkomstmiddelet, har hele fem forslag: rullesko, fartssko, asfaltskøyte, tørrskøyte og hjulsko. Asfaltskøyer foreslår også en leser fra Otta, som i tillegg kan tenke seg trinseskøyter eller gateskøyter. Fra Kirkenær kommer det forslag om linjeskøyter, som ifølge forslagstilleren er inspirert av islandsk, og fra Oslo nevnes hjulskøyter og rulleskøyter.

Elever ved en åttendeklasse på Mo ungdomsskole i Mo i Rana synes at rulleskøyter er like bra som rollerblades, og har et poeng i at det jo «er rulleskøyter enten hjulene står på langs eller tvers». En lignende reaksjon er: «Hva er i veien med rulleskøyter?»

En stor forhandler av sportsutstyr synes tydeligvis ikke at det er noe i veien med ordet rulleskøyter, for i en reklame som er sendt ut i 125 000 eksemplarer, står det avbildet to modeller med merket Rollerblade på støvelen, men under betegnes de som rulleskøyter. Det er en sterk pekepinn om at vi ikke bør høre på dem som påstår at rollerblades er det eneste brukbare ordet. Altså: Bruk rulleskøyter!

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:14.07.2004 | Oppdatert:24.06.2015