Nyord

bioimperialisme Genteknologien gjør det umulige mulig. Samtidig skaper teknologien en rekke politiske, økonomiske og tekniske problemer, ved at genmateriale hentes ut i tropiske strøk og hos små folkegrupper, for så å bli bearbeidet og omsatt hos rike land i nord. Mange kaller dette den reneste bio-imperialismen. Klassekampen 27.9.1997.

desimaldemokrat, desimaldemokrati Det er ingen tilfeldighet at det er i år at vårt politiske vokabular har fått et nytt treffende uttrykk: Desimaldemokrat. Dagbladet 14.9.1997.

Statsminister Jagland vil gå over i historien som den som opphevet parlamentarismen ved dette valget. Hans desimaldemokrati ved å sette krav om minst 36,9 prosent oppslutning for å fortsette som statsminister, ble oppfattet som et kabinettsspørsmål til velgerne. Han avsatte seg selv. VG 16.9.1997.

desimalparlamentarisme Statsministerens ultimatum til velgerne snudde alt dette på hodet. Hans desimalparlamentarisme førte til egen avgang. Dagbladet 25.9.1997.

esel ny bruk, narkotikasmugler: Via heroinlaboratorier de tyrkiske bakmennene styrer, går partier på 200-400 kilo med buss og lastebiler vesentlig til depoter i Tsjekkia, Ungarn og Slovakia. [...] Bare kurerene - på fagspråket kalt eslene - tar store sjanser for 20 000-50 000 kroner i fortjeneste. Eslene som tas i Norge er tyskere, tsjekkere og andre nasjonaliteter som med få unntak er uten blodsbånd til de bakmenn som sender dem. Aftenposten 28.9.1997.

familiekidnapping her kidnapping som foretas av en familie: Nadia-saken [...] bringer til overflaten et skjult, men dramatisk problem: familiekidnapping og tvangsgifte av unge mennesker som har krav på beskyttelse i Norge. Arbeiderbladet 6.10.1997.

hamburgerbakterie Hamburger-bakterien: Det finnes ikke medisin som virker effektivt mot E.coli O-157. [...] Hamburger-bakterien har hatt utbrudd i de fleste land i Europa. I starten ble bakterien spredt via storfekjøtt, og i USA ble mange smittet via hamburgere. Aftenposten 28.9.1997.

innovatør utvida bruk: Mange er såkalt ressurssterk ungdom, ofte betegnet som innovatører, som begynner med ecstasy som en del av en kulturbevisst livsstil. Dagbladet 26.9.1997.

kontonummerkort Alle brukere av kontantkort får automatisk det nye kontonummerkortet. Dette vises frem i luken på postkontoret når man vil ta ut penger. [...] Kontantkort utgår 1. januar 1998 og erstattes av kontonummerkort og postbankkort. Min Bank 1997,3.

surfe transitiv bruk: Dronning Anette overtar. Skal surfe rederdynastiet videre på den femte bølge. Arbeiderbladet 25.9.1997.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:07.07.2004 | Oppdatert:11.12.2014