Nyord

kjevesleng fikk kjevesleng etter en bilulykke og må leve med store smerter. Aftenposten 3.8.1997.
- Etter mønster av nakkesleng.

nettsjekking, nettsjekker Nett-sjekking har eksplodert Dagbladet 16.5.1997. Nett-sjekkere avslørt. 1500 kontaktsøkende lagt ut på Internett Arbeiderbladet 29.7.1997.

orkidéfag Norsk regnes ikke lenger som et orkidéfag ved tyskspråklige universiteter. [...] Ordet brukes åpenbart om fag som har få studenter - kanskje klinger også eksotisk, jfr. orkidéens posisjon i floraen. Aftenposten aften 8.8.1997.
- Etter tysk Orchideefach.

ruspulver Bland pulver og vann og du har en fiks ferdig rusbrus på syv dager. Pulveret er i salg i Norge uten aldersgrense. [...] Alkoholloven åpner for regulering av ruspulveret på samme måte som man kan regulere vinråstoff Aftenposten 19.7.1997.
- I svensk: alkoholpulver.

statsbudsjettsimulator På folk for Jaglands nettsider som åpnet igår kan surferne gå inn og komponere sitt eget statsbudsjett ved å endre på postene ved hjelp av en såkalt statsbudsjettsimulator. Dagens Næringsliv 22.7.1997.

stønnedame Offisiell tittel var konsulent og sentralborddame. Men i realiteten tjenestegjorde hun som stønnedame og rådgiver for desperate menn på intens sexjakt etter mindreårige eller egne døtre. Dagbladet 30.7.1997.

såkornkapital den såkalte såkornkapitalen - det vil si kapitaltilskudd fra idéutvikling til ferdig produkt. Aftenposten 17.8.1997.

turneringsteori Er det en fordel eller ulempe for vår konkurransedyktighet at lønnsforskjellene i Norge er blant de minste i verden? Økonomisk turneringsteori belyser disse spørsmålene. Teorien sier at høye lederlønninger ikke har noe med grådighet å gjøre [...] Teorien sier altså at en arbeidstagers lønn ikke har til hensikt å virke motiverende på arbeidstageren selv, men derimot å virke motiverende for ansatte på lavere nivåer i bedriften. [...] Turneringsteori er myntet på alle bedrifter der hovedmålet er best mulig økonomisk resultat, uavhengig av land og kultur. Aftenposten 31.7.1997.
- Trolig etter engelsk tournament theory.

umami Amerikanske forskere er nå sikre på at menneskene er utstyrt med en femte smakssans i tillegg til søtt, salt, surt og bittert. Den femte smaken kalles umami, et japansk ord som betyr «velsmakende» eller «appetittvekkende». Arbeiderbladet 16.7.1997.

verifikasjonsreise reise som foretas for å framskaffe riktige opplysninger: Det såkalte «gatefoto-beviset» ble innhentet under en verifikasjonsreise til Quetta i desember 1994 der Terje Tune fra UDI, Sidsel Wiborg fra Justisdepartementet og en representant fra den norske ambassaden deltok. Klassekampen 24.5.1997.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter