Stavning av främmande ord i svenskan

AV BIRGITTA LINDGREN

Svenskan var det första nordiska språk som principiellt anpassade stavningen av lånord efter inhemska vanor. Det skedde i början av 1800-talet genom ett förslag framlagt av Svenska Akademien. Då var det främst franska ord som var aktuella. Därigenom har vi fått stavningar som affär, byrå, detalj, fabrik, karaktär; kår (corps), kredit, kusin, löjtnant, talang, toalett. Alla dessa stavningar var chockerande för sin samtid, men de har överlevt. Det kan noteras att bortsett från omstavning av -ch- till en tyskinspirerad stavning med -sch-, som i broschyr, plansch, marsch, ändrades inte stavningen av sj-ljud i de franska orden: chef, jalusi, geni, garage.

Även för engelska ord har försvenskad omstavning tillämpats: jobb, paj, räd (raid), strejk, träna, turist. Under senare tid är tendensen dock att engelska lånord (som numera utgör merparten av alla lånord) i större utsträckning behåller sin stavning: container, finish, playback, scout, seeda, service. Ett engelskinspirerat uttal bibehålls just i dessa fall, men i andra fall anpassas uttalet. Ett j uttalas alltid på svenskt sätt. Orden jeans och juice uttalas alltså med svenskt j-ljud även om resten av orden uttalas «på engelska». Även a och u får ofta svenskt uttal, som i camping, jazz, surfa, punk. För overall växlar uttalet mellan /å:verå:l/ och /å:veral:/. I bag har dock engelskans korta öppna /æ/ av vokalen bibehållits.

Engelska ord på stumt e, där detta e skall ange långt eller diftongiskt uttal av stamvokalen, är besvärliga att hantera. Det kan verka acceptabelt med tapen (best. form singular av tape), men många böjningsändelser har i svenskan andra vokaler än e. I sådana fall är försvenskad stavning att föredra: tejpa ett paket, sajpade däck, tajma, tajta jeans, rejvare.

Omstavningar från senare tid är k-stavning vid sidan av c-stavning i bl.a. kamouflage, klementin, klitoris. Stavningen enkät har helt ersatt enquete. Stavningen croquis är på väg att försvinna till förmån för kroki. Spagetti är i dag vanligare än spaghetti, och stavningarna fondy och mysli är på väg att vinna mark. Allt detta sker eller har skett utan någon särskild stavningsreform.

Grundinställningen inom den svenska språkvården är att man i första hand bör söka ett svenskt ord för ett svåranpassat främmande ord. Några exempel: på svenska heter det boka (inte booka), tändare (inte lighter), nicka (inte heada), kassaskåp (inte safe), och man rekommenderar att det skall heta lagarbete inte teamwork, e- post inte e-mail.

 

-- Birgitta Lindgren er forskingsassistent ved Svenska språknämnden.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:26.11.2003 | Oppdatert:29.06.2015