Nyord

Når eit ord er ført opp i denne spalta, tyder det berre at vi har registrert det. Det tyder ikkje at Norsk språkråd går god for ordet. Dersom vi tilrår eller rår frå å bruke ordet, vil vi nemne det uttrykkjeleg. Nyordspalta blir redigert av Vigleik Leira.

hormonhermer syntetisk stoff med virkninger på linje med et naturlig hormon: Miljøvernminister Thorbjørn Berntsen varsler nye tiltak mot hormonskadelige stoffer. Han er bekymret for de såkalte hormonhermernes effekt på dyr og mennesker. Dagbladet 21.12.1995.

innvandrerregnskap Kommunalminister Gunnar Berge har nå bedt ti forskningsinstitusjoner å utarbeide en slik oversikt. Samtidig understreker han og forskerne at dette er noe helt annet enn et innvandrerregnskap. Dagbladet 30.12.l995.

klimaflyktning Klimaflyktning Terje Dahl vil også delta. Sammen med sin familie flyktet han fra de polynesiske øyene i Stillehavet, tilbake til Norge. Fremtiden så usikker ut etter at vannet begynte å stige rundt øyene. Aftenposten 9.1.1996.

knipse ny bruk: Ecstasy er blitt så vanlig at ungdom gjerne tar en pille på handleturen – for å bli «innmari lykkelig». – Unge folk drikker ikke øl, de «knipser», sier kjennere av miljøet. Aftenposten 7.1.l996.

nettnarkoman ...kjennetegn på en nettnarkoman. De bruker uttrykk som Internet Addiction Disorder (IAD) og stiller diagnose på den som har gått for langt i nettbruken. Dagbladet 4.1.1996.

nettoman Nettoman: Ingar Holst tilbringer tolv timer på nettet hver dag. Dagbladet 4.12.1996.

opsjonist jamfør opsjonshaver: Endelig kom han ut av skapet, opsjonisten Erik Tønseth. Og neste mandag kan Kværner-sjefen få 20 000 nye ansatte. Det er tøffe tider. Aftenposten 9.12.1995.

petimeterfeminisme ...noe som fører til at forfatterkollektiver kan bli tvunget til å fjerne betydelige mannlige forfattere fra utvalget [...] en type petimeterfeminisme som påfører sin egen sak mer skade enn den gavner den. Østein Rottem i Dagbladet 14.12.1995.

testosteronjypling I brevet kaller hun journalisten en «testosteronjypling», og hevder at hun ble befølt av ham. Dagbladet 15.12.1995. Ellers har Rita Westvik bidratt med språklig nyskapning. Begrepet «testosteronjypling» er denne helgen gått inn i det norske vokabularet med et stjernesmell ... Aftenposten 17.12.1995.

zappe vandre fra fjernsynskanal til fjernsynskanal: Den som zapper, hun finner. Så også i TV-uke 37/38. Dagbladet 14.9.1995.

østrogenhurpe Men det blir stadig flere kvinnelige journalister som gransker maktens menn. Som feminint motstykke til «testosteronjypling» anbefales derfor «østrogenhurpe». Olav Versto i VG 21.12.1995.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:07.07.2004 | Oppdatert:29.06.2015