Du spør – vi svarer

Spørsmål: Somme opplesarar i NRK uttalar det personlege pronomenet de med i, andre med e. Er det reglar for uttalen av dette pronomenet?

Svar: I nynorsk rår vi til å uttale pronomenet med e, som òg er det vanlegaste. Uttaleforma med i finst i somme dialektar (mellom anna i delar av Trøndelag) og må godtakast når ho høyrer med i talemålsgrunnlaget til den som snakkar. I bokmål er uttalen av de «di» – men dette er ikkje det same pronomenet som nynorsk de. De på bokmål er tredje person fleirtal (nynorsk dei); de på nynorsk er andre person fleirtal (bokmål dere).

***

Spørsmål: Ordet forfordele betyr tradisjonelt 'å behandle på en urettferdig måte'. Jeg har ofte sett at ordet blir brukt med stikk motsatt betydning, nemlig 'favorisere'. Hva mener Språkrådet er rett?

Svar: Det er riktig at grunnbetydningen av forfordele er 'å behandle urettferdig'. eller rettere: 'å fordele galt'. Det kan jo virke begge veier, men fordi ordet ofte brukes i forbindelse med noe en gjerne vil ha, er det ikke så aktuelt å klage over å få for mye. Betydningen &apo;gi for lite&apo; har derfor fått en slik overvekt at en bør holde seg til den for ikke å bli misforstått.

Forfordele er lånt inn i både dansk, svensk og norsk fra middelnedertysk vorvordelen. Forstavelsen for- har flere betydninger. Her betyr den nærmest 'bort, vekk', dvs. 'ta bort en fordel'. Noe av den samme betydningen har for- i forholde '(urettmessig) nekte å gi en noe', f.eks. forholde en hans rett.

Det er samtidig ikke så rart at forfordele forekommer med betydningen 'gi for stor del, gi fordel', siden forstavelsen for- også kan ha forsterkende betydning, f.eks. forkjøle, forsove, forlese seg.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter