Nyord

Når et ord er ført opp i denne spalten, betyr det at vi har registrert det. Det betyr ikke at Norsk språkråd går god for ordet. Dersom vi tilrår eller frarår å bruke ordet, vil vi uttrykkelig nevne det.

blodtåke På et eller annet tidspunkt – omtrent midt mellom Dagsrevyen og Kveldsnytt – kan det noen kvelder sige en tett tåke inn i de store deskrommene, særlig hvis det er drap eller voldtektssaker som skal vokse fram til en plakat på løssalgsmarkedet. [...] I mange år har jeg tenkt på dette som «blodtåka», en tetthet som oppstår av kollektiv opphisselse, store forventninger og mye slagferdighet. Steinar Hansson i Arbeiderbladet 10.1.1995.

forskningsturisme Forskningsturisme er uttrykket Petter Gottschalk, adm. direktør ved Norsk Informasjonsteknologi, bruker om mye av den aktiviteten norske forskere bedriver i EU- systemet. Kampanje 1995,1.

konto ny bruk, tilgang til nettverkstjenester: Når du kjem til høgskulen i Volda, kan du berre melde frå at du vil ha din eigen Uninett-konto. Sjølv om det heiter konto, treng du ikkje å betale for tenesta frå Uninett, det er alt betalt over statsbudsjettet. Annonsebilag til Dagbladet 18.1.1995. – Også i svensk: konto.

prate-TV Mer prate-TV: Oprah Winfrey framtrer stadig på TVNorges tidligkvelder [...] den amerikanske talkshow-dronningen [...] Dagbladet 13.1.1995.

propillekjører Propillekjørere. Har legen et ansvar når en pasient kjører bil påvirket av benzodiazepiner? Tidsskrift for Den norske Lægeforening 1995,2.

sugerørsfolk Norges nei ble «sugerørsfolkets» seier. Den ene blokken er bøndene [...] De lever altså av å ha faste sugerør i statskassen. Lars Roar Langslet i Aftenposten 5.12.1994.

tilleggsbyråkrati EU-Gro ber oss røyste JA. Ho vil ha tilleggsdemokrati. Makt til dei få der oppe. Avmakt for oss mange her nede. Tilleggsbyråkrati i Brussel gir oss frådragsdemokrati her heime. Dag og Tid 24.11.1994.

transeuropeisk Drømmen om det trans-europeiske nettverk er i ferd med å bli virkelighet. Snart vil det være mulig å reise med hurtigtog fra Glasgow i Storbritannia til Ankara i Tyrkia. Arbeiderbladet 11.1.1995. – Også i dansk: transeuropæisk.

utanforland Framfor alle kan Sveits trekkje denne lærdommen, trass i den vesle trøysta at utanfor- landet ikkje er så åleine meir, som det var utan Noreg: To utanfor-land er uten tvil sterkare enn eitt. Vårt Land 3.12.1995.

utenforparti Per Olaf Lundteigen avviser kategorisk at Sp er et utenforparti. Dagbladet 17.12.1994.

utenforskap Tap av selvråderett er en konsekvens av utenforskap: For å motvirke negative investeringseffekter utenfor EU må en nei-regjering føre en liberalistisk økonomisk politikk. Dagbladet 10.11.1994. – Etter svensk utanförskap.

Spalten «Nyord» blir redigert av Veigleik Leira. Vigleik Leira er førstekonsulent i Norsk språkråd.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter