Du spør – vi svarer

Spørsmål: Vi har fått ein ny pengesetel som det står 200 kroner på, og ein ny mynt som det står 20 kroner på. Kva skal vi kalle dei? Tjuekronersmynt, tjuekronemynt eller -?

Svar: Frå før har vi mellom anna einkronestykke, hundrekronesetel, tusenkronesetel. Språkrådet går derfor inn for tjuekronemynt og tohundrekronesetel.

Vi kan skrive dei slik som ovanfor, med bokstavar, eller på denne måten: 20-kronemynt, 200-kronesetel.

***

Spørsmål: Hva er riktig: «Det hendte at dem jeg spionerte på, ville inngå avtale med meg» eller «Det hendte at de ...»?

Svar: Eneste mulighet er de (som), fordi de er subjekt i oversetningen de (...) ville inngå en avtale med meg. Derimot er det valgfritt de/dem når pronomenet i oversetningen er objekt eller står etter en preposisjon: (... at) jeg misunte de/dem (som) jeg spionerte på; han skjøt på de/dem som fulgte etter ham. Norske dialekter varierer på dette punktet. – Språkrådet godtar altså både de og dem her, men anbefaler objektsformen dem.

***

Spørsmål: Hvorfor kan det hete både flere blad og flere blader, flere kontor og flere kontorer, men bare flere epler på bokmål? Er det noen regel for dette?

Svar: Når det gjelder flertall av intetkjønnsord på bokmål, er det vanskelig å gi enkle regler. Blad «burde» hatt bare ubøyd form i ubestemt flertall slik som de aller fleste andre enstavede intetkjønnsord: flere hus, strå, korn, vers, lam osv. Nå er det en del andre enstavingsord som kan få -er i flertall (brev/brever, gods/godser, kart/karter). Mange av disse enstavingsorda hadde tidligere et annet kjønn – f.eks. steder (hankjønn), skrifter (hunkjønn), syn/syner (hunkjønn) – men blad har vært intetkjønn- helt fra norrøn tid.

Kontor (flere kontor/kontorer) er greiere. Det følger mønsteret til ei stor gruppe flerstavingsord: flere motiv/motiver, problem/problemer, prosjekt/prosjekter. Brorparten er lånord og ender på konsonant.

Bøyningen av eple går etter hovedregelen for ord som ender på trykksvak -e, de får alle -r i ubestemt flertall (uansett kjønn): flere hjerter, mennesker, ører. Det fins noen få unntak, men -r blir alltid riktig: flere døme/dømer, høve/høver, målføre/målfører, tilfelle/tilfeller.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter