Du spør – vi svarer

Spørsmål: Korleis skal ordet medium bøyast?

Svar: I nynorsk skal det bøyast medium, mediet, fleire medium, alle media, og i bokmål medium, mediet, flere medier, alle media el. mediene. Ord med medium som andreledd, t.d. massemedium og multimedium, skal bøyast på same måten som medium. I samansetningar er den korrekte forma medie-. Døme: mediekunnskap, mediepolitikk, massemedieforsking, multimedierom, multimedieleksikografi.

***

Spørsmål: Ein kjend stortingsrepresentant skriv: "Desse selskapa skal vere den eine staden kor bedrifter i eit distrikt kan vende seg ... " Har Språkrådet godkjent bruken av kor i staden for der i relativsetningar i nynorsk?

Svar: Språkrådet har ikkje godkjent bruken av kor som relativt adverb. Vi motarbeider denne bruken så godt vi kan, mellom anna rettar vi konsekvent til der i lærebokmanus vi får til godkjenning.

Som stadadverb, derimot, er sjølvsagt kor fullt ut brukande, sjølv om kvar er vanlegare i skrift, t.d.: Kor el. kvar har du tenkt deg? Kor el. kvar var du i går?

***

Spørsmål: Jeg har lagt merke til at det er svært vanlig å si og skrive "ta selvmord". Videre sies det "han tok et brekk", eller "han tok et innbrudd". Hvor er det blitt av ordet begå?

Svar: Tradisjonelt heter det begå et innbrudd, begå en dumhet, begå en feil, begå en forbrytelse, begå selvmord osv. Begå er fremdeles fullt akseptabelt i uttrykk av denne typen. Når mange i dag bytter ut begå med et annet verb, er det trolig fordi begå føles litt gammeldags.Som eksempel kan vi nevne gjøre et innbrudd, gjøre en feil.

I uttrykket ta selvmord er verbet ta trolig overført fra uttrykket ta livet sitt. Språkrådet tilrår at en enten bruker den tradisjonelle uttrykksmåten begå selvmord, eventuelt gjøre selvmord, eller at en sier ta livet sitt.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter