Ivar Aasen-bilete

Ivar Aasen

Ivar Aasen 1872

Ivar Aasen

Ivar Aasen som lærar (etter amatørfotografi)

Ivar Aasen

Fødestaden til Ivar Aasen.
Minnesteinen vart reist av Noregs Ungdomslag jonsokdagen 1898.

Teatergata

Teatergata 6 i Oslo.
Ivar Aasen budde i to små rom over porten i meir enn 20 år.

Karl Johan

Ivar Aasen på Karl Johans gate i 1892.
Karl Størmer/Universitetsbiblioteket i Oslo.

Tyrihans-teikning

Ivar Aasen teikna av Gustav Lærum i "Tyrihans' Julenummer" 1893.

Tobakksannonse

Ivar Aasen som reklameagn.

Skeibrok-teikning

Ivar Aasen teikna av M. Skeibrok.

Bloch-teikning

Ivar Aasen teikna av A. Bloch (1886)

Nordhagen-teikning

Radering av Johan Nordhagen 1896

Grava til Ivar Aasen

Ivar Aasen si grav i Oslo.
Frå Ivar Aasen: Dikting. Gyldendal Norsk Forlag 1946.

Bokmonument

Frå avdukinga av Ivar Aasen-monumentet ved Oslo Sentralbanestasjon 5. januar 1996. Sponsorar: Bokklubben Dagens Bok, Det Norske Teatret, Norsk språkråd.

 

 

 

 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter