Spørsmål og svar

Spørsmål: Jeg ser at dere anbefaler å bruke ordet om i stedet for vedrørende. Et godt råd i og for seg, men jeg forundrer meg litt over bruken av om i enkelte sammenhenger. Man ser for eksempel slike setninger:

  • Saken gjelder spørsmålet om man skal foreta en endring.
  • Man er kommet nærmere en situasjon der det kan bli spørsmål om Norge skal stå utenfor.

Bør det ikke i denne typen setninger puttes inn et hvorvidt eller lignende etter om?

Svar: Spørsmålet dreier seg delvis om stil. Grunnen til at du gjerne vil sette inn et ekstra ord etter om, er trolig at det grammatisk sett mangler et ord i de to setningene. Siden preposisjonen om kommer før en indirekte spørresetning som begynner med om, har vi her egentlig to like ord som støter sammen. For å unngå et slikt sammenstøt sløyfes det ene om. «Om om» finnes ikke. I dag er hvorvidt lite brukt, og for mange kan nok om hvorvidt virke noe konservativt og kansellistisk. Da blir vi stående igjen med om, og de to setningene du nevner, er det normale slik de står.

***

Spørsmål: Er det riktig å bruke kolon eller punktum i klokkeslett? Rundt klokka 22.00 eller rundt klokka 22:00?

Svar: I klokkeslett kan ein anten bruke punktum eller ikkje noko teikn. I klokkeslett med fire siffer er det valfritt med punktum, men ved tre siffer er punktum obligatorisk. Du kan altså velje mellom desse alternativa: kl. 22, kl. 22.00 eller kl. 2200; kl. 9.05, kl. 09.05 eller kl. 0905. Klokka 22:00 er altså ikkje akseptabelt.

***

Spørsmål: I Aasmund Olavsson Vinjes dikt «Vaaren» forekommer ordet trjota. Der står det:

«Lat det so vera: Eg mykit av vænt i Livet fekk njota. Meire eg fekk, en eg hadde fortent, og Alting maa trjota.»

Hva betyr trjota?

Svar: Vi finner god hjelp hos Ivar Aasen i hans Norsk Ordbog. Betydningen er, sier han blant annet, ’faae Ende, ophøre, ikke vare længere’.

Bøyningen er slik:

å trjota – tryt – traut – trote

jf. å njota – nyt – naut – note (= nyte)

I moderne nynorsk er infinitiven blitt til tryta. Du finner verbet tryte blant annet i Bokmålsordboka, i Tanums store rettskrivningsordbok og i Norsk riksmålsordbok. Ordet finnes også i svensk. Pengarna börjar tryta efter tre veckors semester.

Et eksempel fra nynorskbibelen (1978): «Mjølkrukka skal ikkje verta tom, og oljen skal ikkje tryta i krusa til den dagen kjem då Herren sender regn over jorda» (1. Kongebok 17,14). Nynorsk har tryta der bokmålsbibelen har ta slutt.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:15.03.2006 | Oppdatert:12.06.2015