Småstoff

Nytt navn: Språkrådet

I forbindelse med omdanningen av Norsk språkråd har institusjonen fått nytt navn: Språkrådet. Navnet ble fastsatt i brev fra Kultur- og kirkedepartementet i mai og er i samsvar med forslaget fra interimsstyret i Språkrådet. Språkrådet var tidligere en mye brukt kortform for Norsk språkråd, men er nå altså oppgradert til offisielt navn på den nye institusjonen. På engelsk, tysk og fransk er navnet det samme som før: The Norwegian Language Council, Rat für Norwegische Sprache og Le Conseil de la langue norvégienne.

Språkrådet har flyttet

De nye lokalene ligger i tilbygget til Nasjonalbiblioteket i Observatoriegata 1B ved Solli plass. Postadressen er som før: Postboks 8107 Dep, 0032 OSLO. Det nye telefonnummeret er: 22 54 19 50.

Grammatiske termer til skolebruk

En arbeidsgruppe oppnevnt av Språkrådet og Utdanningsdirektoratet har utarbeidet en anbefaling om grammatiske termer til bruk i skolen. Nytt er blant annet ordklassene determinativ og subjunksjon. Anbefalingen ligger på denne siden.

Øvelse i den nye bokmålsrettskrivningen

Språkrådet har utarbeidet en øvelse som viser noen av hovedtrekkene i den nye bokmålsrettskrivningen. Øvelsen  ligger på nettsidene våre under Leik og lær/Rettskrivning

Språksituasjonen i 1905

Hva het Oslo i 1905? Hva het fylkene? Skrev en substantivene med stor forbokstav i skolen i 1905? Hadde en gått over til å skrive å istedenfor aa i skolen? Hva var det mest populære jentenavnet det året? … Disse og andre spørsmål finner du svar på i språkøvelsen vår om 1905: Øvelsen ligger på nettsidene våre under Leik og lær/ Ymse språkkunnskap.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:25.10.2005 | Oppdatert:15.06.2015