Spørsmål og svar

Spørsmål: Jeg har slått opp ordet frisbee i Bokmålsordboka på nettet, med følgende resultat:

frisbee frisbee -en (utt frisbi; eng., visstnok etter Frisbie, paibakeri i Connecticut, fordi bakeriets paiformer kunne brukes til å kaste med) (kasting med) konkav plastskive, skjenebrett, sendeplate.

Det var jo interessant. Men så begynte jeg å fundere, for jeg skulle skrive ordet i bestemt form entall. Ordbokangivelsen frisbee-en skulle tilsi skrivemåten frisbeen, som oppstår hvis en tilføyer endelsen -en og sløyfer den tredje vokalen. Men jeg synes ikke dette ser bra ut, fordi denne skrivemåten slett ikke gir en god representasjon av uttalen ’frisbien’. Jeg tenkte da at siden skrivemåten med to e-er er engelsk, må -en-endelsen tilføyes med bindestreken foran: frisbee-en. Etter mine begreper er dette det mest korrekte (bedre enn frisbee’en – for det mangler jo ikke noen bokstav her). Men vakkert er det på ingen måte. Hva mener Norsk språkråd? Mitt problem ville også være løst hvis vi fornorsket skrivemåten helt og skrev frisbien. Ordet frisbee har fått sin plass i talespråket, og vi må kunne skrive det. Hvilken skrivemåte tilrår dere i bestemt form entall?

Svar: Takk for skarpsynte observasjoner.

I prinsippet er korrekt bøyning av et ord den bøyningen som Norsk språkråd har fastsatt. Denne bøyningen vil normalt framgå av ordbøker som Tanums store rettskrivningsordbok og Bokmålsordboka, som følger offisielle rettskrivningsvedtak.

Engelske lånord som frisbee utgjør et problem i denne forbindelse. (Andre slike ord er «jamboree» og golfuttrykket tee.) Her har en egentlig aldri funnet fram til noe funksjonelt bøyningsprinsipp som kan gjennomføres konsekvent. I tillegg kan oppføringen i ordbøkene virke tilfeldig og ufullstendig.

Norsk språkråd mener at den riktige bøyningen av frisbee på bokmål er:

frisbee – frisbeen – frisbeer – frisbeene

Også jamboree må bøyes på denne måten. Vi regner altså ikke frisbee-en osv. som riktig. Derimot må tee danne et unntak fra dette bøyningsmønsteret. Her oppgir Tanum bøyning med bindestrek: tee-en osv., og noen annen løsning er nok i praksis umulig.

Enten dette nå virker inkonsekvent eller uestetisk eller begge deler, er det likevel nettopp slik vi oppfatter reglene og oppføringen i ordboken. Vi er for øvrig helt enig i at det ville vært løst for lengst om vi kunne ha norvagisert skrivemåten av frisbee til frisbi.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:23.11.2004 | Oppdatert:16.06.2015