Språk på nett

Vev, vebb eller web?

Kva gjer vi med ord frå andre språk i norsk? Her finn ein mykje informasjon om avløysarord og norsk skrivemåte av importord.

Språkstatistikk

Kor mange bøker kjem ut på nynorsk? Kor mange kommunar har bokmål som tenestemål? Korleis er fordelinga når det gjeld val av målform i sjølvmeldinga? Desse og andre spørsmål finnn ein svar på i statistikksidene til Norsk språkråd.

Sidemål

Sentrale fråsegner om sidemål frå Norsk språkråd er samla her: www.sprakrad.no/sidemaal

Helseføretaka og mållova

Kultur- og kyrkjedepartementet fastsette 18. mars at helseføretaka kjem inn under mållova. Kva konsekvensar vedtaket har, kan ein lese om her: www.sprakrad.no/helsefoeretak

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:07.08.2004 | Oppdatert:13.04.2021