Småstoff


Norvengelsk 2004

Norvengelsk er en språkkonkurranse for den videregående skolen, arrangert som et samarbeid mellom Foreningen !les, Norsk språkråd, Læringssenteret og Norsk Oversetterforening. Hensikten med tiltaket er å styrke bevisstheten om forskjellene mellom god norsk og god engelsk blant ungdom. I år fant konkurransen sted i april med svarfrist 2. juni. Mer om konkurransen og resultatene her: www.txt.no/norvengelsk_2004/index.htm

Strategikonferanse om terminologi og fagspråk

Norsk språkråd arrangerer onsdag 13. oktober i år ein strategikonferanse over éin dag om terminologi og fagspråk i Noreg. Konferansen er lagd til Forskningsparken i Oslo. Konferansen er avgiftsfri og open, men det samla talet på deltakarar er avgrensa til 50.

Føremålet med arrangementet er å setje søkjelyset på korleis arbeid med terminologi og fagspråk her til lands kan få større merksemd og auka midlar, og korleis fagfeltet best kan varetakast og organiserast nasjonalt i framtida. Det blir innlegg med historisk og nordisk oversyn, strategisk-politiske framtidsplanar og framtidsvyar og «partsinnlegg» av representantar for produsentar, formidlarar og brukarar av terminologi på ulike område.

Sidan hausten 2001 har Noreg vore utan ein sentral institusjon for terminologi og fagspråk. Styret i Språkrådet oppnemnde sommaren 2002 ei «nasjonal referansegruppe for terminologiarbeid». Styret ønskte å ta større ansvar for dette språkbruksområdet og å fylle det tomrommet som hadde oppstått. Språkrådet er no under omdanning, og Kultur- og kyrkjedepartementet har gjeve klare signal om at terminologi og fagspråk er eit naturleg ansvarsområde for etterfølgjarinstitusjonen. Det er referansegruppa som planlegg og førebur konferansen.

Programmet for konferansen er enno ikkje heilt ferdig. Følg med på vevsidene våre utover våren og sommaren og i Språknytt. Kontaktperson: Jan Hoel.

www.språkrådet.no

En viktig milepæl er nådd i Verdensvevens korte historie! Begivenheten omfatter mange ulike språksamfunn og deres språk. Her på berget er det siden midten av februar mulig å registrere domenenavn med nasjonale særtegn som æ, ø, å for norsk og andre særtegn for samisk hos Norid, registreringsenheten for no-domenet. Den internasjonale standarden som gjør dette mulig, går under navnet «IDN» (Internationalized Domain Names).

Språkrådet og Sametingets språkavdeling har bistått Norid med språklige råd under arbeidet med det utvidede tegnsettet for no-domenet. De nye tegnene skal dekke bokmål, nynorsk, nordsamisk, sørsamisk og lulesamisk. I alt er det 23 nye tegn i tillegg til de tidligere standardtegnene a-z, 0-9 og bindestrek (store bokstaver brukes ikke). Se fullstendig oversikt på http:// www.norid.no/domeneregistrering/ idn/idn_nyetegn.html.

Disse tre Internett-adressene fører nå til Språkrådets vevsider: http://www.sprakrad.no (gammel)
http://www.språkrådet.no (ny)
http://www.sprakradet.no (ny)

Vi beholder den gamle adressen inntil videre. Vi håper at brukere med norsk (eller dansk) tastatur vil ikle seg den «helnorske» bunaden, og at andre brukere vil glede seg over at den nye «etterligningen» ligger nærmere opp til rådets kortnavn.

Hamskiftet gjelder foreløpig ikke e-postadressen vår, som fortsatt er sprakrad@sprakrad.no

Vær oppmerksom på at eldre versjoner av nettlesere ikke håndterer de nye tegnene. Det kreves v. 7,1 eller nyere av Netscape Navigator, v. 7,20 eller nyere av Opera. Microsoft har lagd et lite gratis tilleggsprogram som må lastes ned og installeres før eldre versjoner av Internet Explorer støtter de nye tegnene.

På godt norsk

campus – universitetsområde, høgskoleområde
cookie – informasjonskapsel, kjeks (IKT)
// (double slash) – dobbel skråstrek / dobbelt skråstrek
drawback – ulempe
edutainment – leik-og-lær/lek-og-lær
fastfood – raskmat, gatekjøkkenmat
feedback – tilbakemelding
frisbee – skjenebrett
fuzzy logic – flytande logikk / flytende logikk, diffuslogikk, glidelogikk
handsfree – handfri/håndfri
help desk – hjelpeteneste/hjelpetjeneste, kundehjelp
jetlag – jet(t)sjuke/jet(t)syke, jet(t)ørske
knowhow – fagkunnskap, ekspertise
knowledge management – kunnskapsforvaltning

Fleire ord: På godt norsk

Negerbullar måtte få nytt navn

To bakere i Sjöbo i Sverige må forandre navnet på sine negerbullar til sjokobullar etter at de har fått det svenske diskrimineringsombudet på nakken.
Dagbladet 11.3.04

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:10.06.2004 | Oppdatert:02.06.2021