Språk på nett

Nyord på nettet

Hver ettermiddag blir det ved Aksis ved Universitetet i Bergen automatisk hentet artikler som en del større aviser har lagt ut på veven siste døgn. Samtidig blir «nye» ord registrert. Det meste av de nye ordene er trivielle sammensetninger, egennavn eller skrivefeil, men noen er genuine nyord. Adresse: helmer.aksis.uib.no/aviskorpus/

Nyordsbase

Nyordsarkivet i Språksamlingene ved Universitetet i Bergen (tidligere Universitetet i Oslo) inneholder nærmere 300 000 sitater fra aviser, tidsskrifter og ukeblad fra 174 forskjellige kilder. De fleste er fra 1968 til 1972, de eldste fra 1920, de yngste fra 1999. Adresse til nyordsarkivet (også tilgjengelig gjennom Metaordordboka).

Frekvensordlister

Fra nettsidene til Universitetet i Bergen kan en laste ned to frekvensordlister. Den ene omfatter de 500 hyppigste ordformene i norsk (basert på 4,7 millioner ord), den andre omfatter de 10 000 hyppigste formene (basert på 20 mill. ord). Adresse: helmer.aksis.uib.no/nta/

Kjønn, språk, likestilling

Varamann, varakvinne eller ingen av delene? Språkrådets retningslinjer for kjønnsbalansert språkbruk finner en her: www.sprakrad.no/kjoenn

Nettbiblioteket

Ivar Aasen-tunet har til nå samlet over 800 tidlige landsmålstekster i «Nettbiblioteket » i sin kunnskapsbase: www.aasentunet.no

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:07.08.2004 | Oppdatert:02.01.2018