Nyord

Når et ord er ført opp i denne spalten, betyr det bare at vi har registrert det. Det betyr ikke at Norsk språkråd går god for ordet. Dersom vi tilrår eller rår fra å bruke ordet, vil vi nevne det uttrykkelig. Nyordspalten redigeres av Svein Nestor.

gekkotape Gekkoens hårete tær har inspirert forskere til å utvikle en limfri tape. Tapen er så sterk at selv et lite stykke kan holde en vinduspusser sikkert fast utenpå et høyhus – med bare én hånd. Illustrert vitenskap 14/2003
En gekko er en liten øgletype som har rue hefteskiver på undersiden av tærne som gjør at de kan løpe på glatte vegger og på undersiden av tak.

utsetter Nå begynner flere studieveiledere og psykologer å snakke om «utsettere». Dagsavisen, 27.10.2003
En utsetter er en person (i denne sammenhengen særlig en student) som utsetter både pensumlesing, oppgaver og eksamen).

dritpakke Ei «dritpakke» er eit notat med negativ informasjon som eit informasjonsbyrå har samla saman på vegne av ein oppdragsgjevar, som ofte ønskjer å ramme ein konkurrent. I neste omgang blir så notatet, eller «dritpakka», planta i ein tv-, radio- eller avisredaksjon, som – om strategien lukkast – slår opp den negative informasjonen. Vårt Land, 17.10.2003

innagerende Derfor vet vi lite om de innagerende elevene, sier spesialpedagog Ingrid Lund. Hun arbeider nå med en hovedoppgave om de mest stille i klasserommet, og er forbauset over hvor lite som tidligere er gjort av studier av denne gruppen. Aftenposten, 6.11.2003

lysslange Lysslange for utendørs bruk. Katalog fra Clas Ohlson, november 2003.
En lysslange er en plastikkslange med innebygde lyselementer. Lysslanger brukes til dekorasjoner.

antigebyr Banken fekk ein del publisitet då dei opna minibank i Kristiansand i fjor og innførte antigebyr. For kvart uttak Valle Sparebank-kundar gjer i bankens eigne minibankar, får dei to kroner inn på konto. Dag og Tid 1.11.2003

-klynge, petroleumsklynge Utfordringen for norsk sokkel er derfor: […] å bevare en sterk norsk leverandørindustri og petroleumsklynge. Norsk petroleumsvirksomhet ved et veiskille. Forslag til skattemessige endringer for økt verdiskapning og aktivitet. 28.8.2003

næringsklynge Olje-og gassvirksomheten er den klart største næringen i Norge, og er en internasjonalt konkurransedyktig næringsklynge. Norsk petroleumsvirksomhet ved et veiskille. Forslag til skattemessige endringer for økt verdiskapning og aktivitet. 28.8.2003

tidskritisk Tiden er knapp. Det er tidskritisk å lykkes med å utvinne ressursene på norsk sokkel. Norsk petroleumsvirksomhet ved et veiskille. Forslag til skattemessige endringer for økt verdiskapning og aktivitet. 28.8.2003

kortveismat Vi ønsker å støtte opp om kortveismat, mat som er produsert i nærmiljøet. Trygve Slagvold Vedum, leder av Senterungdommen, i Dagbladet 29.11.03

tekste (ny betydning) = å sende tekstmeldinger Begge tekster for det meste med folk som er fra Oslo, og får derfor heller ikke tilsendt meldinger på dialekt. Aftenposten 2.12.03

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:10.06.2004 | Oppdatert:16.06.2015