Terminologen 5

Alle termer på (r)ett sted? Om ulike løsninger for organisering av terminologiressurser – samling eller spredning? Foredrag fra et nordisk seminar i Oslo i november 2014.

Terminologen 5Terminologen nr. 5
Jan Hoel (red.)
Språkrådet Oslo 2015
76 s.

Denne utgaven inneholder i artikkelform de sju foredragene som ble holdt under et nordisk heldagsseminar i Oslo 17. november 2014. Arrangører var Språkrådets daværende fagråd for terminologi og fagspråk og Språkrådets seksjon for fagspråk og språk i samfunn og høyere utdanning.

Seminaret var et tilbud til personer som er beskjeftiget med eller særlig interessert i terminologi og terminologiarbeid.

Formålet med seminaret var tredelt:

  • å gi et overblikk over eksisterende større terminologiressurser i Norden
  • å gi et innblikk i hvordan disse ressursene er bygd opp og forvaltet
  • å vise planer om videreutvikling av ressursene og organisering av dem på nye måter med sikte på best mulig utnyttelse av dem

Tematikken var antydet allerede i den spørrende hovedtittelen: Alle termer på (r)ett sted? To nøkkelord var dessuten å finne til slutt i undertittelen, nemlig samling eller spredning, dvs. «sentralisering» eller «distribuering» av terminologiressurser. Tanken var å vise den ulike situasjonen i de nordiske landene i så henseende og å få fram ulike syn på fordeler og ulemper ved den ene eller andre måten å organisere ressursene på.

Foredragsholderne har ulik institusjonstilknytning, noe som gjenspeiler at terminologiarbeid er til dels ulikt organisert i de nordiske landene. Foredragsholderne representerer nasjonale terminologiorganer, offentlige myndigheter, universitets- og høyskolesektoren samt standardiseringssektoren. Utover mye erfaring fra og kunnskap om fagfeltet har de også det til felles at terminologiarbeid eller terminologiforskning helt eller delvis er deres daglige arbeid. Gjennom artiklene løper det en rød tråd: Arbeid med terminologi er avgjørende nødvendig for at et velutviklet samfunn skal kunne fungere hensiktsmessig, og for at nasjonalspråk skal kunne brukes overalt og bestå!

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:09.12.2015 | Oppdatert:20.01.2021