Terminologen 4

Fra idé til handling i språkpolitikken. Hva gjøres med norsk fagspråk ved universitetene og høyskolene. Foredrag fra et seminar i Bergen i november 2013

Terminologen 4Terminologen nr. 4
Jan Hoel (red.)
Språkrådet Oslo 2015
66 s.

Denne utgaven inneholder åtte av ni foredrag fra et seminar som ble holdt i Bergen 26. november 2013. Språkrådets daværende fagråd for terminologi og fagspråk og Språkrådets terminologitjeneste var arrangører.

Den overordnede tematikken var språkpolitikk i universitets- og høyskolesektoren på området terminologi og fagspråk. Tittelen Fra idé til handling i språkpolitikken skulle tydeliggjøre at det var den faktiske gjennomføringen av politikken som ble satt under lupen. Foredragsholderne var dels fra nevnte sektor, dels fra andre institusjoner der arbeid med terminologi og fagspråk utelukkende eller i vesentlig grad utgjør kjernevirksomheten. Den norske situasjonen på området var hovedsaken, men den hjemlige tilstanden ble supplert med interessante parallelle situasjonsbilder fra henholdsvis Sverige og Finland.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:09.11.2015 | Oppdatert:20.01.2021