Terminologen 3

Norsk terminologi og fagspråk i tre næringslivsbransjer – ideal og virkelighet: Foredrag fra et seminar i Stavanger i november 2012

Terminologen 3Terminologen nr. 3
Jan Hoel (red.)
Språkrådet Oslo 2013
73 s.

Denne tredje utgaven inneholder fem av seks foredrag fra et seminar som ble holdt i Stavanger 29. november 2012. Språkrådets fagråd for terminologi og fagspråk og Språkrådets terminologitjeneste var arrangører.

Hovedformålet med seminaret var å få belyst situasjonen for norsk fagspråk i tre utvalgte næringslivsbransjer: petroleumsvirksomhet, finans og akvakultur. I et innledende foredrag ble det dessuten presentert resultater av en spørreundersøkelse om terminologiarbeid i privat sektor. Undersøkelsen ble utført rundt årsskiftet 2011/2012 som et ledd i terminologitjenestens bestrebelser på å få bedre innblikk i norsk næringslivs befatning med, syn på og holdninger til terminologiarbeid.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:10.02.2015 | Oppdatert:20.01.2021