Klarspråksprisen for staten

No image

Prisen går til statsorganer som gjør en ekstraordinær innsats for å bruke et klart, godt og brukervennlig språk i sine tekster til publikum. Prisen ble opprettet i 2009 og deles ut årlig av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Statsorganer som nomineres, må kunne vise til

 • klar og lett forståelig informasjon til publikum
 • et langsiktig og systematisk arbeid for godt norsk språk, både nynorsk og bokmål

Det statsorganet som får prisen, skal ha utarbeidet tekster og tjenester med et godt og klart språk som er tilpasset mottakerne.

Eksempler på tekster og tjenester som juryen skal legge vekt på:

 • skjemaer
 • veiledninger
 • brev og digital post
 • e-post
 • nettekster
 • digitale tjenester
 • lover og forskrifter

Klarspråksarbeidet i forvaltningen skal være langsiktig og systematisk. Derfor skal juryen legge vekt på

 • hvordan klarspråksarbeidet er organisert og forankret, og at det involverer store deler av virksomheten
 • hvordan språkarbeidet er koblet til øvrige arbeidsprosesser, og hvilke konkrete tiltak som er gjennomført
 • hvilke konkrete resultater som kan dokumenteres (for eksempel ved evaluering, brukertesting, målinger eller lignende)

Juryen skal ta hensyn til at hovedkanalen for kommunikasjon mellom forvaltningen og innbyggerne skal være digital.

Prisen skal både være en belønning for arbeidet som er gjort, og en oppmuntring til å fortsette innsatsen med å skrive klare og brukertilpassede tekster. Arbeidet trenger ikke å være gjennomført det siste året. Det vil telle positivt om arbeidet er nyskapende og kan inspirere andre statsorganer til å gjennomføre liknende tiltak.

Prisvinneren mottar en original kunstgjenstand til odel og eie. Kunstgjenstanden er utformet av Maud Gjeruldsen Bugge, kunstnerisk leder ved Hadeland Glassverk.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter