Språkrådets framtidsutvalg

No image

Språkrådets direktør Åse Wetås oppnevnte i september 2017 et eksternt utvalg, framtidsutvalget, som skal se på oppfølging av den norske språkpolitikken. Utvalget skal identifisere de viktigste innsatsområdene for å sikre at norsk språk er i bruk på alle samfunnsområder i framtida.

Framtidsutvalget skal også gi innspill om hva som er de viktigste innsatsområdene for å sikre tilgang til og bruk av de nasjonale minoritetsspråkene kvensk, romani og romanes og norsk tegnspråk.

Medlemmene i utvalget er:

  • Unn Røyneland (UiO) (leder)
  • Terje Lohndal (NTNU) (nestleder)
  • Hilde Sollid (UiT)
  • Wegard Harsvik (LO)
  • Hilde Sandvik (Broen xyz)
  • Shahzad Rana (Microsoft)
  • Hildegunn Soldal (NRK)

Det overordnede målet for språkpolitikken, formulert i St.mld. nr. 35 (2007–2008) Mål og meining. Ein heilskapleg norsk språkpolitikk, er «å sikra det norske språkets posisjon som eit fullverdig, samfunnsberande språk i Noreg». Det er ti år siden Mål og meining ble behandlet i Stortinget. Ti år er lang tid, og det er på tide å vurdere de språkpolitiske innsatsområdene med utgangspunkt i situasjonen i Norge i dag. Har det skjedd endringer i samfunnet vårt i disse ti årene som fører til at språkpolitikken bør oppdateres og justeres? Og hvordan ser situasjonen ut for norsk språk i de neste ti årene – og kanskje enda lenger fram?

Utvalget skal gi en presentasjon av sentrale satsingsområder for en framtidig norsk språkpolitikk på Språkdagen, som arrangeres i Oslo 15. mars 2018. Utvalget skal levere en ferdig rapport innen 1. november 2018.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter