Tildelingsbrev

Språkrådet får kvart år eit tildelingsbrev frå Kulturdepartementet.

Tildelingsbrevet er det sentrale styringsinstrumentet frå eit departement til ei underliggjande verksemd. Tildelingsbrevet viser kva økonomiske rammer, prioriteringar, resultatmål og rapporteringskrav som gjeld for verksemda.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:11.02.2014 | Oppdatert:26.01.2024