Språkrådets seksjoner og ansatte

Her finner du kontaktinformasjon til alle Språkrådets ansatte.

Ledelse
Navn Stilling Telefon
Åse Wetås direktør 22 54 19 72 / 91 58 49 33
Jo Inge Fisketjøn stabssjef  
Daniel Ims seksjonssjef 22 54 19 56 / 95 76 51 52
Margrethe Kvarenes seksjonssjef 22 54 19 74 / 94 89 47 89
Karl Henrik Steinsholt administrasjonssjef 22 54 19 71 / 48 22 79 58
Nina Teigland seksjonssjef 22 54 19 67 / 41 21 97 79
     
Stabsseksjonen
Jo Inge Fisketjøn stabssjef  
Åsa Kaldhussæter arkivleder 22 54 19 70
Lars Erik Klemsdal seniorkonsulent 22 54 19 57
John Erik Bøe Lindgren nettredaktør og seniorrådgiver 22 54 72 49 / 90 08 47 99
Erlend Lønnum redaktør for Språknytt og seniorrådgiver 22 54 19 63 / 46 68 27 08
Karl Henrik Steinsholt spesialrådgiver 22 54 19 71 / 48 22 79 58
Seksjonen for fagspråk og språk i samfunn og høyere utdanning
Nina Teigland seksjonssjef 22 54 19 67 / 41 21 97 79
Kristine Eide seniorrådgiver 22 54 19 61
Benedicte Frostad seniorrådgiver  
Ann-Helén Langaker seniorrådgiver 22 54 19 75
Lars Ivar Nordal seniorrådgiver 22 54 19 59
Bjørg Nesje Nybø seniorrådgiver 22 54 19 78
Ole Kristian Våge seniorrådgiver (permisjon) 22 54 19 79
Marianne Aasgaard seniorrådgiver 22 54 19 65
Seksjonen for språk i skole og offentlig forvaltning
Margrethe Kvarenes seksjonssjef 22 54 19 74 / 94 89 47 89
Sigrid Sørumgård Botheim  seniorrådgiver 22 54 19 66
Bård Eskeland seniorrådgiver 22 54 19 77
Aksel Torsnes Mehlum seniorrådgiver 22 54 19 68
Torunn Reksten seniorrådgiver 22 54 19 54
Aud Anna Senje seniorrådgiver  22 54 19 60
Helene Urdland Karlsen seniorrådgiver 22 54 19 62
Gunnhild Wiggen seniorrådgiver 22 54 72 46
Seksjonen for språkrøkt og språkrådgivning
Daniel Ims seksjonssjef 22 54 19 56 / 95 76 51 52
Sturla Berg-Olsen seniorrådgiver  22 54 72 47
Pål Kristian Eriksen seniorrådgiver 22 54 19 53
Astrid Sann Evensen rådgiver
Stedsnavntjenesten for norske navn i Nord-Norge
93 42 51 25
Line Lysaker Heinesen rådgiver
Stedsnavntjenesten for Midt-Norge, Østlandet og Agderfylkene
22 54 19 69
Sonja Myhre Holten seniorrådgiver – tegnspråk 22 54 19 55
Knut E. Karlsen seniorrådgiver 22 54 19 64
Ingvil Nordland seniorrådgiver 22 54 72 41
Dagfinn Rødningen seniorrådgiver 22 54 72 48
Verena Schall seniorrådgiver – minoritetsspråk 22 54 19 73 / 91 84 66 43
Kjell Erik Steinbru rådgiver
Stedsnavntjenesten for Vestlandet
55 58 24 11
(mandager, torsdager og fredager)
Ellen Hellebostad Toft seniorrådgiver 22 54 72 42
Stedsnavntjenesten
Pål Kristian Eriksen seniorrådgiver
Kvensk stedsnavntjeneste – Paikannimipalvelus
22 54 19 53
Katriina Pedersen rådgiver (permisjon)
Kvensk stedsnavntjeneste – Paikannimipalvelus
901 59 638

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter