Rapport om målbruk

Sentrale statsorgan rapporterer kvart år om bruken av bokmål og nynorsk til Språkrådet. Rapporten skal sendast Språkrådet elektronisk til post@sprakradet.no innan 31. januar 2020.

Språkrådet lagar rapportskjema tidleg i rapportåret slik at det gjennom året skal kunne brukast som styringsinstrument i statsorgana.

Har du vanskar med å laste ned skjemaet, kan du få det tilsendt på e-post.

 

Sist oppdatert 6. januar 2020

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter