Slik kan du klage – bokmål

Eksempel på klagebrev når du har fått eksamensoppgaven på feil målform.

Du kan klage når du ikke får eksamensoppgaven på ønsket målform på statlige høgskoler og universiteter. Her finner du eksempel på en ferdig formulert klage. Du kan kopiere teksten inn i en e-post og sende klagen til lærestedet med kopi til Språkrådet (post@sprakradet.no).


Jeg, [navn], klager med dette på at jeg ikke fikk eksamensoppgaven min på bokmål selv om jeg har meldt meg opp til eksamen med bokmål som foretrukket målform.

Eksamensdato: [skriv inn]
Eksamenskode: [skriv inn]
Institutt/avdeling: [skriv inn]

I eksamensforskriftene til målloven står det i § 2:

«Som hovudregel skal eksamensoppgåver i andre fag enn norsk, gitt på norsk mål, liggje føre i begge målformer. Eksamenskandidatar kan få oppgåvene på bokmål eller nynorsk etter ønske. Lærestadene kan skaffe seg oversikt over målønska til kandidatane, t.d. ved bindande val av målform ved oppmelding til eksamen.»

Jeg vil ha en begrunnelse for hvorfor jeg ikke fikk oppgaven på den målformen jeg har ønsket.

Språkrådet har tilsyn med målloven og får kopi av e-posten min.

Jeg ber om at Språkrådet får kopi av svaret deres.

Vennlig hilsen
[NN]

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:09.10.2009 | Oppdatert:14.01.2021