Klage på brot på mållova

Dersom du opplever at staten bryt mållova, kan du klage.

Kva kan eg klage på?

Du kan klage på alle typar brot. Dette er døme på den typen klagar Språkrådet oftast ser:

Korleis klagar eg?

Klagen kan utformast med ei enkel setning, til dømes slik:

«Eg, Kari Nordmann, klagar på at skjemaet med tittelen Søknad om ditt og datt ikkje er å finne i begge målformene.»

Du sender klagen til det aktuelle statsorganet, med kopi til Språkrådet. Klagen kan vere viktig både for deg, andre i same situasjon og for statsorganet, som får ei påminning om regelverket. Dersom du er usikker på om du har å gjere med eit brot på mållova, må du gjerne ta kontakt med Språkrådet fyrst.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter