Skisse over saksgangen

Saksgangen for norske, samiske og kvenske navn er i all hovedsak den samme. For samiske og kvenske navn er høringsrunden noe mer omfattende.

Norske navn:

 1. Noen tar opp navnesak etter stedsnavnloven.
 2. Saken sendes til vedtaksorganet. (§ 5 andre og tredje ledd i loven angir hvem som er vedtaksorgan for hvilke navn). Vedtaksorganet forbereder saken med alle tilgjengelige opplysninger. Vedtaksorganet kan be om ei uformell foreløpig tilråding fra navnekonsulentene.
 3. Saken sendes til kommunen til høring. Kommunen sørger for at alle som har høringsrett, får uttale seg.
 4. Kommunene sender saken til stedsnavntjenesten for endelig tilråding.
 5. Saken sendes til vedtaksorganet, som fatter vedtak.

Vedtaket sendes til kommunen, som kunngjør vedtaket etter reglene i § 9 i forskriften til loven med opplysning om klageadgang etter § 10. Vedtaket sendes også til stedsnavntjenesten, til andre offentlige organ som skal bruke navnet i tjenesten, og til Sentralt stedsnavnregister (SSR) v/Kartverket.

Samiske og kvenske navn:

 1. Noen tar opp navnesak etter lov om stadnamn.
 2. Saken sendes til vedtaksorganet. (§ 5 andre og tredje ledd i loven angir hvem som er vedtaksorgan for hvilke navn). Vedtaksorganet forbereder saken med alle tilgjengelige opplysninger.
 3. Saken sendes til Kvensk stedsnavntjeneste og/eller Samisk navnetjeneste, som skal gi en foreløpig tilråding i saken.
 4. Stedsnavntjenesten sender saken videre til kommunen til høring. Kommunen sørger for at alle som har høringsrett, får uttale seg.
 5. Kommunen sender saken tilbake til stedsnavntjenesten for endelig tilråding.
 6. Saken sendes til vedtaksorganet, som fatter vedtak.

Vedtaket sendes til kommunen, som kunngjør vedtaket etter reglene i § 9 i forskriften til loven med opplysning om klageadgang etter § 10.  Vedtaket sendes også til stedsnavntjenesten, til andre offentlige organ som skal bruke navnet i tjenesten, og til Sentralt stedsnavnregister (SSR) v/Kartverket.

 

Sist oppdatert: 30. mars 2015

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter