Parallellspråkbruk ved universiteter og høgskoler

Når skal du bruke norsk, og når skal du bruke engelsk? Språkrådet og Norges handelshøyskole (NHH) har samarbeidet om prosjektet «Parallellspråkbruk i universitets- og høgskolesektoren» for å finne ut hvordan man gjør de beste språkvalgene i sektoren.

Språkrådet har i to år samarbeidet med Norges Handelshøyskole (NHH) for å utvikle en modell – en mønsterpraksis – for hvordan forsknings- og utdanningsinstitusjonene kan håndtere en språklig balansegang mellom norsk og engelsk i akademia.

NHH er den institusjonen i Norge som er kommet lengst når det gjelder internasjonalisering, samtidig som det er høy bevissthet om at studentene trenger et norsk fagspråk for å lykkes i det norske arbeidslivet. I arbeidet med mønsterpraksisen ble det foretatt en kartlegging av språkbruken ved institusjonen. Arbeidet viste bl.a. følgende:

 • Ansatte og studenter ønsker at ikke-norskspråklige ansatte lærer seg så godt norsk at de kan følge en samtale og lese norsk tekst.
 • Mange ikke-norskspråklige ansatte ønsker seg bedre kompetanse i norsk. Med bedre norskkompetanse vil disse blant annet kunne forstå spørsmål på norsk fra studentene, mens de vil kunne svare på engelsk. De vil også kunne følge norsk samtale i et møte, men delta i samtalen på engelsk.
 • Studenter og norskspråklige ansatte har behov for å forbedre engelskkunnskapene sine.
 • Arbeidsgivere har behov for at tidligere studenter behersker både norsk og engelsk i arbeidslivet.

Prosjektgruppen ved NHH foreslo ulike tiltak for å støtte den språklige balansegangen mellom norsk og engelsk, bl.a. bør institusjonen sørge for å

 • lage tospråklige fagtermlister for de ulike fagene det undervises i
 • tilby studentene kurs og trening i akademisk lesing på fremmedspråk
 • redusere gruppestørrelsen i kurs som krever muntlige presentasjoner på engelsk
 • tilby kurs i engelsk og norsk akademisk skriving for forskere, ikke bare ph.d.-stipendiater
 • tilby kurs i norsk for internasjonale vitenskapelig ansatte slik at de får tilstrekkelige lytte- og leseferdigheter i norsk
 • tilby kurs i engelsk for administrativt ansatte
 • utarbeide retningslinjer for valg av språk i sosiale arrangementer

Nordisk ministerråd har utnevnt en ekspertgruppe som har utarbeidet rapporten Hvor parallelt i 2014, som sammenfatter den språklige situasjonen ved universiteter og høyskoler i Norden, og kommer med råd for god språklig balanse i sektoren.

I etterkant har en nordisk gruppe for parallellspråklighet utarbeidet en ny rapport på oppdrag av Nordisk Ministerråd. Rapporten More parallel, please! fra 2017 gir elleve anbefalinger for parallellspråkbruk ved nordiske universiteter og høyskoler.

Det skjer også lignende arbeid i andre land. I Nederland ble det i 2017 utarbeidet en rapport om språklig balanse i UH-sektoren. Du kan lese det engelskspråklige sammendraget her.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter