Hvordan lærer barn språk?

Senere tids språkforskning har vist at det er spesielt i den tidlige samhandlingen med andre at barn lærer språklige konvensjoner og regler. Det språket som barnet skal lære, må verdsettes positivt av omgivelsene.

Barnet som tilegner seg språk, lærer uttrykk og betydninger uanstrengt i forskjellige naturlige kontekster. Barnet må tilegne seg korrekt uttale/tegnbevegelser, grammatisk kompetanse og pragmatisk kompetanse, for eksempel lære å forstå når en kan ta ordet/tegnet i en adekvat språksituasjon. Språkforskere er enige om at for å tilegne seg språk må barna bli eksponert for språket. Språkflyten må være av en viss kvalitet og være naturlig tilgjengelig for barnet. Eksponeringen må også oppleves som adekvat og meningsfull for at barnet skal tilegne seg språket. Å bli eksponert for å få mulighet til å prøve ut uttrykk og betydninger på andre, bidrar til å gjøre et barn til en mer kompetent og bevisst språkbruker. Barn lærer språk mens de bruker det. Det gode språkmiljøet skapes når alle slipper til og samhandler på like premisser. Et positivt språkmiljø bidrar til trygge og kompetente barn som over tid utvikler en trygg identitet.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter