Hva er et godt og stimulerende tegnspråkmiljø?

Når vi definerer et godt og stimulerende tegnspråkmiljø, legger vi til grunn at et naturlig språkmiljø skapes av mange barn og voksne som er førstespråkbrukere.

Språk tilegnes i samhandling med andre mennesker. Dette krever samhandling med deltakere på samme språk, som for eksempel norsk tegnspråk, at deltakerne er oppmerksomme på hverandre og på hva det blir samhandlet om. Dette skjer blant annet når vi forteller, lytter, leker, avleser videobøker, krangler, diskuterer, etablerer vennskap og utveksler meninger og hemmeligheter. Å kunne velge hvem en vil interagere med på tegnspråk, er viktig. Denne sosiale dimensjonen må forstås som språkmiljø. Det er i interaksjon med andre at barn plukker opp tegn, uttrykk og grammatiske konstruksjoner og tilegner seg tegnspråk.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter