Y eller ø?

(24.3.10) Rettskrivingsnemnda har kome med det første førebelse vedtaket når det gjeld skrivemåte. Denne gongen var det bruken av y og ø i ein del ord. Kortversjonen er at det alltid skal kunne brukast ø, men at y vert ståande som jamstelt form i mykje brukte ord som til dømes fylgje, fyrst, syster og sysken. Heile vedtaket kan du lese i referatet frå nemndsmøtet 16.3.2010.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter