Nye vedtak frå rettskrivingsnemnda

(31.8.10) Ei rekkje verb som i dag har obligatorisk j, som t.d.  bølgje, følgje, ønskje og sørgje,  skal og kunne skrivast utan j i den nye rettskrivinga. Vekedagane skal skrivast som i dag. Dette er to av  dei vedtaka nemnda gjorde på møte 18. august.  Nemnda diskuterte og om ord som dialekt skal få valfritt hankjønn eller hokjønn, utan å gjere vedtak. 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter