Høyringsmøtet

Måndag 21. februar 2011 var det ope høyringsmøte om framlegget til ny rettskriving for nynorsk i auditoriet i Nasjonalbiblioteket i Oslo. På denne sida har me samla program, referat, bilete m.m. frå dagen.

Ca. 80 personar var til stades på møtet, og mange heldt innlegg. Som venta var det mange som engasjerte seg i debatten om korleis nynorsken skal sjå ut i framtida.

Program

Opning ved elevar frå Elvebakken videregående skole, Oslo
Velkomen ved møteleiar Jan Olav Fretland
Styreleiar Ottar Grepstad: bakgrunn og mandat
Leiar i rettskrivingsnemnda for nynorsk, Grete Riise: presentasjon av framlegget
Påmelde innlegg del 1
Orientering frå møteleiaren
Noregs Mållag: leiar Håvard B. Øvregård
Norsk Målungdom: Eva Holthe Enoksen, normeringsansvarleg i sentralstyret
Norskt Måldyrkingslag: styresmann  Thorgeir Holm
Ivar Aasen-sambandet: formann Sergej Alexander Munkvold
Høgnorskringen: formann Håvard Tangen
Det Norske Teatret: dramaturg Ola E. Bø
Nynorsk kultursentrum: styreleiar Reidar Sandal
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium, Universitetet i Bergen: førsteamanuensis Torodd Kinn
 Påmelde innlegg del 2
Turid Kleiva
Tordis Irene Fosse
Lars S. Vikør
Litteraturselskapet Det Norske Samlaget: styreleiar Kari Bjørke
Open runde for innlegg på 3 minutt
Avrunding
Nemndleiar Grete Riise: oppsummering
Styreleiar Ottar Grepstad takkar og orienterer om prosessen vidare

Opningsinnlegg frå nemndleiar og styreleiar

bilder

Ny rettskriving for 2000-talet
Innstilling til ny rettskriving for det nynorske skriftmålet
Grete Riise, Oslo, 21. februar 2011 [pdf]

bilder

Ein språknormal for lang tid
Opningsinnlegg på høyring om ny rettskriving for nynorsk
Ottar Grepstad, Språkrådet, Oslo 21.2.2011 [pdf]

Desse heldt innlegg: referat

Les referat frå innlegga her. Mange av innleggshaldarane har også sendt inn høyringsfråsegner på vegner av seg sjølv eller ein institusjon. Høyringsfråsegn finn ein på denne sida.  

 

Alle bilete: Språkrådet

Sida blei oppdatert: 11.3.2011 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:23.02.2011 | Oppdatert:20.05.2021