Norske retskrivnings-regler 1907

TittelsideNorske retskrivnings-regler med alfabetiske ordlister av J. Aars og S. W. Hofgaard. Godkjendte av Kirkedepartementet ved skrivelse av 25de juni 1907. Kristiania. Forlagt av W. C. Fabritius & Sønner A/S. 1907


Om forfatterne

(Jacob) Jonathan Aars (1837–1908). Født i Oslo. Filolog og skolemann. Opprettet sammen med Peter Chr. Voss i 1863 Aars og Voss' skole i Oslo, som fikk høy anseelse i Norge. Som norskfilolog fikk han særlig betydning ved at hans Retskrivningsregler til Skolebrug, senere Norske retskrivnings-regler, som kom fra 1866 til 1907, ble autorisert som norm for skrivemåten i dansk-norsk. Fra og med 7. utgave i 1885 ble boka formelt autorisert av Kirkedepartementet til skolebruk som rettesnor «ved bedømmelsen av besvarelser ved de offentlige skole-eksamener». Fra og med denne utgaven deltok også S.W. Hofgaard i arbeidet med boka.

Simon Wright Hofgaard (1843–1908). Født i Son. Skolemann. Medbestyrer av Aars og Voss' skole i Oslo fra 1880. Skrev lærebøker i norsk litteraturhistorie og i norsk og tysk grammatikk.

Sammen med Jonathan Aars og Moltke Moe utarbeidde Hofgaard i 1898 et forslag om blant annet å påby mange særnorske former (f.eks. flertall på -er der dansk hadde -e, former som eide/eid og krevde/krevd for eiede/eiet og krevede/krevet, og pronomene De og dere for I, eder og jer). Forslaget vakte mye strid. I 1899 sendte Aars, Hofgaard og Moe ut et tillegg. 

Dokumentet fra 1898, Om en del retskrivings- og sprogspørsmål. Redegjørelse til det kongelige departement for kirke- og undervisningsvæsenet, dannet med få tillempinger grunnlaget for reformen i 1907.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:27.01.2005 | Oppdatert:14.01.2021